Познавате ли тази система? Какво представлява? Колко време изисква за запознаване?

Моля и за всякаква друга смляна информация, предпочитам лични мнения и преживявания.