Ами ходи ли някой на градина там и доволен ли е или не? Защо? Благодаря!