О, да, когато има възможност сме навън, но аз питам за трикове, когато времето ни налага да си стоим у дома, а и те са болни, кисели и недоволни. Остави всичко, но започнах работа и времето е кът заедно, само вечер и уикенда, и болничните.