Мавруд Асеновград с етикета с иконата - това от червените, а от белите - керацуда със спрайт и лимон