Най-точното определение е "глътнал си граматиката". Даваше заето цял месец. Crazy Показали му сладката след раждането, той с виснало чене клепил и дума не отронил от благоговение, а пък бабите и те били там и моля ви се, първите им думи били "Има ли си всичко?". Свеки много се притесняваше да няма някакви липси детето по крайниците или някаква друга деформация да няма, че всичко ставало и тя все е черногледа, горката. На изписването връчиха бедната Мая на шашнатия баща, който за 1.ви път гушва дъщеричката си и погледът му доби олигофренско, неадекватно изражение. Flutter Гледа я и никаква реакция, освен цялото щастие на света, изписано на лицето му. И тя ревна, а той не знае ккаво става, така се шашардиса, бедния ми, а толкова беше щастлив, най-щастлив... Може би е нямал думи от радост...  Heart Eyes