Разказвала съм и друг път колко разочарована останах от Доц. Алексиева и дъщеря и понастоящем Доц. Чернодринска и клиниката им Визус. Там е машина за пари, а пациентите са всъщност клиенти и се гледа на тях като на банкомати. От лекарите в София бих се доверила на Лиляна Димитрова. Невероятен специалист. Иначе ходим във Варна в Света Петка.