Правата на ДЕЦАТА ни с ТЕЛК - 2

 • 62 596
 • 774
 •   1
Отговори
 • Мнения: 5 698
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЯВЯВАНЕ ПРЕД ТЕЛК:

•   Личният лекар на детето изготвя писмо до ТЕЛК, което някой от родителите носи в Регионалната картотеката на медицинската експертиза и попълва заявление със своите данни.
•   Получавате по пощата писмо от Картотеката, с което ви насрочват дата, час и място за явяване на детето пред експертна комисия. В писмото се изброяват и документите, които е необходимо да носите.
•   Експертната комисия преглежда детето и съставя досие с копия от всички документи, свързани със заболяването - изследвания, снимки, епикризи и т.н., а също и копия от личната карта на родителя и от акта за раждане на детето. Носят се и оригиналите за сверка. Редът и критериите за решението на комисията са описани в Наредба за медицинската експертиза - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135678969. В експертното решение се вписват: вид и степен на увреждането (оценка на работоспособността), срок на чуждата помощ (ако е определена такава), срок на решението (1,2,3 години или пожизнено), както и датата на инвалидност.
•   След получаване на решението, имате право да го обжалвате 14-дневен срок или след изтичането му, ако сте съгласни с решението - то се заверява в Картотеката.

От 1 януари 2017 г.има съществени изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), направени чрез приетите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Промените в ЗСПД са свързани с предоставянето на нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, чиято цел е подпомагане на семействата при отглеждането им в семейна среда и тяхното социално включване. Досега, съгласно бюджета за 2016 г., размерът на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД беше в размер на 240 лв. С новия бюджет размерът на месечната помощ е увеличен и диференциран в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност, в съответствие с нормативно определеното им предназначение и обстоятелството дали детето се отглежда в семейството на родители (осиновители) или е настанено за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Новият вид помощ ще обедини всички помощи, които към момента се получават за децата с трайни увреждания. Размерът на месечните помощи по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за отглеждане на дете с трайно увреждане от родители (осиновители) за 2017 г. е, както следва: за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.; за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.; за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в семействата на роднини или близки и приемните семейства е, както следва: за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.; за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.; за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. Запазва се досегашният размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от ЗСПД в размер на 100 лв. Месечната помощ по реда на чл. 7, ал. 8 от ЗСПД се предоставя за дете с трайно увреждане само в случай, че за детето не се получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД. Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят независимо от дохода на семейството, до навършване на 18-годишна възраст на детето и до завършване на средното му образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, при условие, че детето живее постоянно в страната. Лицата, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от ЗСПД няма да подават нови заявления-декларации, а съответната дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес ще отпусне месечната помощ по този член в съответствие с размерите, посочени по-горе, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била първоначално отпусната. Съгласно измененията в ЗИХУ само хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности. Лицата с трайни увреждания от 18 до 20-годишна възраст имат право на добавката, в случай че за тях не се получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД.
Запазва се правото на децата да получават винетен стикер.

Право на безплатен винете стикер имат лицата с ЕР от ТЕЛК за собствен лек автомобил с работен обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 (KW)/160 к.с.
Необходими документи:
• Експертно решение от ТЕЛК.
• Копие от свидетелство за регистрация на моторно превозно средство и оригинал за справка / голям талон /.
• Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и оригинал за справка.
• Акт за граждански брак / ако лекия автомобил е съпружеска собственост и е на името на съпруга без Експертно решение от ТЕЛК.
• Копие на удостоверение за раждане на детето /ако лекият автомобил е на името на единият от родителите на дете с ЕР от ТЕЛК/.
• Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 год., че е записано като ученик/ученичка/ ако лекият автомобил е на името на единият от родителите на дете с ЕР от ТЕЛК/
• Копие от пълномощно и оригинал за справка /ако лицето с ЕР от ТЕЛК не подава молба – декларацията лично/

Стари теми:
За правата на децата ни! седма тема!
ДЕЦА С ТЕЛК 4
ТЕЛК, Обжалване на ТЕЛК 3
Правата на децата ни с ТЕЛК

# 1
 • Мнения: 388
Здравейте, мили мами, ходещи по мъките! За първи път пиша в темата. Дойде и нашето писмо за явяване на ТЕЛК. Пиша ви, понеже някой "съвестен" човек е решил да пише нечетливо, колкото си иска... Моля ви кажете ми какво пише тук?!
Скрит текст:
Скрит текст:

Два плика, две марки.... + ????

Четох в предишни теми, мамите са писали за папка. Папка ли пише, според вас? Благодаря за отговорите!

# 2
 • Мнения: 2 436
Да, папка е, в която се трупа досието на детето.
От тези тънките с машинка.

# 3
 • Мнения: 388
Да, папка е, в която се трупа досието на детето.
От тези тънките с машинка.

Много ти благодаря, ravi! Flowers Bouquet Kissing Smiling Eyes
Двама човека се пулихме, не го дешифрирахме!

И още един въпрос:
Искат ни педагогическа характеристика. Доколкото знам (правили сме за големия ми син) се оформя от преподавателите му в детската градина, училището и т.н.
А ако детето не е посещавало учебно заведение, биха ли могли да ни върнат, поради липсата на такава характеристика?

Последна редакция: ср, 05 сеп 2018, 18:31 от Мимчо

# 4
 • софия
 • Мнения: 2 543
За четиригодишно искат педагогическа характеристика .....Моето стъпи в предучилищна на 6 години. Никога не са ми искали такова нещо .

# 5
 • Мнения: 388
За нещастие, ние ще я посещаваме, предучилищната, още преди навършени 5 г., щото видите ли е задължителна.... Преди 2 години пробвахме с градина, не се получи. Направо не ми се мисли - при нас със социализацията е трудно, а сега ще проверим дали е невъзможно!

# 6
 • Sofia
 • Мнения: 4 036
Здравейте, мили мами, ходещи по мъките! За първи път пиша в темата. Дойде и нашето писмо за явяване на ТЕЛК. Пиша ви, понеже някой "съвестен" човек е решил да пише нечетливо, колкото си иска... Моля ви кажете ми какво пише тук?!
Скрит текст:
Скрит текст:

Два плика, две марки.... + ????

Четох в предишни теми, мамите са писали за папка. Папка ли пише, според вас? Благодаря за отговорите!

Аз го разчитам като "копия". Но копия на какво? А може и папка да е.

Наистина ужасен почерк и много набързо написано, нечетливо е.

# 7
 • София
 • Мнения: 2 486
Да не е копия- на цялата документация, аз бях направила и ми ги взеха.

# 8
 • Мнения: 388
Ох, ще носим и копия и папки, няколко вида...
Току виж се оказало нещо трето.
Сценария за "Комиците" е готов Rolling Eyes

# 9
 • Мнения: 2 340
Ох, ще носим и копия и папки, няколко вида...
Току виж се оказало нещо трето.
Сценария за "Комиците" е готов Rolling Eyes
Аз винаги нося, освен оригиналите, и едно копие на цялата документация, без значение дали е при тях или не. Че като ги знам какви са не се знае какво ще им хрумне да искат.
Вземи и две обратни разписки, май ги нямаше написани в писмото. И за всеки случай акт за раждане и рецептурната книжка, въпреки че ще носите копие.

# 10
 • Мнения: 388
Ох, ще носим и копия и папки, няколко вида...
Току виж се оказало нещо трето.
Сценария за "Комиците" е готов Rolling Eyes
Аз винаги нося, освен оригиналите, и едно копие на цялата документация, без значение дали е при тях или не. Че като ги знам какви са не се знае какво ще им хрумне да искат.
Вземи и две обратни разписки, май ги нямаше написани в писмото. И за всеки случай акт за раждане и рецептурната книжка, въпреки че ще носите копие.

"Обратни разписки" какво ще рече? Flushed Извинявам се за тъпия въпрос!
Детето няма рецептурна книжка (не са му изписвани медикаменти), а са я подчертали - да я носим. Предполагам това отпада от само себе си, или пък не...

# 11
 • Мнения: 2 340
Обратните разписки са като за препоръчано писми, трябва да се разпишат при получаване. Взимат се от пощата.

# 12
 • Мнения: 388
bebok_86, много благодаря Flowers Bouquet Логично ми се струваше (и предположих, че може би е нещо като самите марки и се взема от пощата - щом се носи, след това) Незнайно защо не съм ползвала такова чудо досега, а не съм първа младост. Явно съм била щастливка Relaxed

# 13
 • Варна
 • Мнения: 1 805
Здравейте, отскоро районът, в който живеем, се превърна в "синя зона" за паркиране. Въпросът ми е, има ли някакво облекчение в таксата или изобщо нещо, което може да се ползва като облекчение, свързано с факта, че имаме дете с ТЕЛК? (Дано ме разберете, не съм сигурна, че си формулирах въпроса добре.)

# 14
 • Мнения: 1 329
Дами, след преосвидетелстване ходи ли се за нещо в НОИ( а именно- за представяне на новото решение) или по служебен път те( НОИ) получават документа от ТЕЛК-а, след което в даден момент изплащането на пенсията ще бъде подновено? ( за възрастен човек ми е въпросът, ако има значение)

Общи условия

Активация на акаунт