Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
# 675
 • Мнения: 677
Морска вълничка, мерси.
Изобщо 100 входа да попитате, все различни начини имат за събиране на средства. Пак от личен опит го казвам, всеки както е решил на събрание, без да се гледа стриктно закона.

# 676
 • Мнения: 5
Здравейте всички,

Темата е изключително полезна - поздравления!

Имам нужда от съдействие и ще съм благодарна да помогнете.

Казусът е такъв..

Избраха съпруга ми за домоуправител на събрание (аз бях против, нооо кой ме пита). Няколко седмици по-късно на събрание се реши да се събира равна сума от всеки апартамент за смяна  на входна врата на блока. Оказа се, че има комшия, който е запознат със закона и ни информира, че суми се събират спрямо идеалните части.

За съжаление решението от събранието вече е разлепено във входа с грешната информация. Възможно ли е да ме информирате как се действа в такава ситуация. Нямам и представа как да изчисля сумата за ремонт спрямо общите части.

Фирмата изисква от нас 3 хил. лв., апартаментите са 23. Ако някой може да съдейства ще бъда мноого благодарна!

# 677
 • Русе
 • Мнения: 3 102
Вижте Домовата книга как е попълнена - там трябва да има % ид. части. Изчислявате на ново и правите протокол на УС, че е имало възражение и са направени промени. Не мисля, че трябва да прегласувате решението. Но оправете разпределението. Фирмата изпълнител ще сключи договор с Домоуправителя - впишете в какво качество съпруга Ви сключва договора. Изисквайте фактура и вписан гаранционен срок. За събирането на парите направете разписки.

# 678
 • Мнения: 4
Здравейте,

Много полезна тема! Благодаря Ви за споделения опит! Ще помоля за помощ при изчисляването на сумите за общ ремонт.  Сградата ни е на 17 етажа + сутерен. Разгъната застроена площ 6371,17 м2. Разгъната застроена квадратура на общите части 1481,57 м2.
% и.ч. от общите части са както следва:
40 апартамента  - 73,99 %
2 магазина - 4,64 %
мазета / те са в сутерена/ - 0,87%
12 паркоместа / те са на ниво +1/ - 20,42%.
В сутерена има 4 гаража и 13 паркоместа. Сбора на техните % и.ч. също прави 100.
Как да изчисля таксите за ремонт?
Не ми е ясно защо 12 паркоместа притежават 1/5 от идеалните части, като са между 12 и 15м2.

# 679
 • Варна
 • Мнения: 1 710
Как да изчисля таксите за ремонт?
Направете си таблица с всички обети от ЕС и съответните им идеални части. Сумарно трябва да дават 100. Уточнете собствениците им и така ще намерите вноските за всеки. При нас и това не беше ясно, като поех да водя ЕС.

# 680
 • Мнения: 4
Благодаря gpym4e! Проблемът е в това, че и.ч. правят повече от 100. Ако събера и.ч. на всички апартаменти, магазини, мазета и паркоместа на +1 имам 100%, но гаражите и паркоместата на -1 правят други 100%. Или собствениците на -1 не трябва да плащат за ремонт, или трябва част от сумата да се прехвърля към техните и.ч., но на какъв принцип? Като част от квадратурата на цялата сграда или има друг начин?

# 681
 • Варна
 • Мнения: 1 710
Гаражите може да ги отделите и да събирате отделен фонд ремонт, ако ще правите нещо там /почистване, ремонти/, тъй като не е честно да взимате пари от хора, които нямат гаражи. Иначе погледнете член 17 от ЗУЕС. Нашата домоуправителка го използва, защото в тези 100% има магазини с отделни входове, които не плащат такси за управление, а само за ремонти по покрива и външните стени, както и два обръщача в гаражите, които са на всички.

ЧЛЕН 17 
Скрит текст:
Приемане на решения от общото събрание
Чл. 17. (1) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
(2) Общото събрание на собствениците приема решения:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части - със 100 на сто идеални части от общите части;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години - с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
4. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) за основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране - с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;
6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост - с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части;
7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) за възлагане правомощията или на част от тях на управителния съвет (управителя), както и за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридически или физически лица, които не са собственици - с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
(3) Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство, повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По реда на ал. 4 се определят идеалните части от общите части въз основа на представените данни от собствениците или информацията по чл. 23, ал. 1, т. 10, когато:
1. сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100;
2. управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100.
(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Определените идеални части по реда на ал. 4 и 5 се одобряват с решение на общото събрание с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата или входа. Общото събрание може да откаже да одобри определените идеални части само ако е допусната грешка в пресмятането.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши следните решения да се приемат с мнозинство повече от половината от броя на самостоятелните обекти:
1. приемане, изменяне и допълване на правилника за вътрешния ред;
2. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера;
3. избиране и освобождаване членовете на контролния съвет (контрольора);
4. определяне размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
5. създаването на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания;
6. използване на общите части на сградата и прилежащата и площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми.

# 682
 • Мнения: 4
Много благодаря gpym4e!

# 683
 • Мнения: 111
Elitsanik аз имам примерна  Excel таблица за 17 апартамента и 7 гаража,дай  e-mail да ти я препратя Simple Smile

# 684
 • Мнения: 4
Благодаря Valerie.S! Пуснах на лични.

# 685
 • Мнения: 283
Домоуправителят и касиерът имат ли задължение да се включват в спорове между живущи?
Съседът отгоре ни наводнява периодично. Вчера от тавана на банята падна голямо парче мазилка. Многократно сме говорили. Той твърди, че не е от него. Наемател е. Собственикът живее в САЩ. Нито от касиерката, нито от наемателя успяхме да стигнем до някакъв контакт с него.
Домоуправителят и касиерката не желаят да бъдат обезпокоявани - не било тяхна работа.

# 686
 • Добрич
 • Мнения: 4 164
Домоуправителят би трябвало да има координати на собствениците,  стига те да са дали такива за домовата книга. И би трябвало да ви окаже съдействие. Обаче действително може да не е в апартамента над вас проблема. В нашия вход на първия етаж течеше от четвъртия, а от другата страна от третия...

# 687
 • Мнения: 14 793
Напълно е възможно течът да е от друг, а не горния етаж.Живеехме преди на първия етаж, протече по стената на банята, бяхме сигурни, че е от горната баня. Като отвориха хората, при тях беше сухо, още повече доста време не си бяха в апартамента. Хубавото беше, че апартаментът ни беше застрахован, изплатиха застраховката и тръгнаха да търсят от къде тече, точно от 4 етаж се оказа, че е по фугите.

# 688
 • оттам, откъдето започва България
 • Мнения: 6 993
Ах, тези фуги! И при нас тече, но на терасата (не много), само че ние го скрихме с тапет за баня. Към момента положението е добре.

# 689
 • Мнения: 37 467
При мен със сигурност е от бабата над нас. Тя е последен етаж и над нея няма никой. Но в нашата баня има мокро петно на тавана....явно от ваната й - там е сложена точно, над петното. Или зад батериите й тече, или от фуги...не знам. Трябва да говоря с нея да си викне водопроводчик - преди седмица капеше от петното 😨😨😨
Ако откаже...нямам идея.

Лабрекс...може ли малко инфо за вида на застраховката? Мога ли например сега да си направя или съм закъсняла щом има видими поражения?

Общи условия

Активация на акаунт