Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 6 юни 2019, 18:26 ч.

МОН - промените продължават (3)

 • 21 758
 • 420
 •   7
Отговори
# 360
 • Мнения: 1 125
За мен е важен единичният чин. Дъщеря ми изкара още една диплома. Тя помага и решава всички задачи и упражнения на другарчето, с което седи. А той не желае да учи изобщо и мисля, че така се понижава и нейната концетрация. По принцип класната ги разпределя по чиновете. Новите методики сочат, че кръглите чинове спомагат за по-добрата адаптация на децата. И да, системата ни е много зле. Чиновете наистина не са най- големият проблем.

# 361
 • София
 • Мнения: 728
Снабдиха шкафчета, сега е ред на чиновете Joy

Иначе е хубаво да седят по един на чин. С това ниво на дисциплина непрекъснато си взимаха нещо, бутаха, пречеха.

# 362
 • Майничка
 • Мнения: 7 204
Не е толкова свързано с чина, колкото с пространството, от което се нуждае един ученик, за да се чувства комфортно и придвижването в класната стая да се осъществява без да се налага подместване, побутване, прескачане на препятствия и т.н.

Вече има деца в 4 клас, които са над 165см, а в гимназията, често 14 годишни девойки надхвърлят 1,70м. Да не говорим за момчетата в 10-11 клас, особено активно спортуващи волейбол или баскетбол.
Сегашните тийнове са "гушливи", ама не чак толкова. Laughing
# 363
 • Разпиляна във въображението
 • Мнения: 12 196
На мен ми е по-важно преминаване към едносменен режим.

# 364
 • Мнения: 2 329
Не е толкова свързано с чина, колкото с пространството, от което се нуждае един ученик, за да се чувства комфортно и придвижването в класната стая да се осъществява без да се налага подместване, побутване, прескачане на препятствия и т.н.

Вече има деца в 4 клас, които са над 165см, а в гимназията, често 14 годишни девойки надхвърлят 1,70м. Да не говорим за момчетата в 10-11 клас, особено активно спортуващи волейбол или баскетбол.
Сегашните тийнове са "гушливи", ама не чак толкова. Laughing


Проблемът е, че това пространство не се постига с единичен чин, а с намалена бройка на учениците в клас. По малките населени места и в непопулярните да ги наречем училища, това не е проблем. Но в "елитните" гимназии, бройката ученици в клас, макар и фиксирани с прием, не са двайсетина деца (26 по планов прием), а са над 30. За 30, често и отгоре деца в класна стая, трябва да са на два етажа чиновете, за да не си дишат във вратовете и да не се гушкат Simple Smile. Те за телата си място нямат в стаите, какво остава за багаж-чанта и зимно яке.

# 365
 • Мнения: 1 125
В класа на дъщеря ми са 23, а аз си мислех, че 25 е максимумът.

# 366
 • Разпиляна във въображението
 • Мнения: 12 196
Може паралелката да не се е запълнила. При Вики имаше още едно свободно място.

# 367
 • Мнения: 2 228
Дано не задавам въпроса си на грешно място...
Може ли член на обществения съвет на училището да бъде и член или председател на училищното настоятелство?

# 368
 • Мнения: 2 415
Дано не задавам въпроса си на грешно място...
Може ли член на обществения съвет на училището да бъде и член или председател на училищното настоятелство?
Не, не може.

# 369
 • Мнения: 3 279
Дано не задавам въпроса си на грешно място...
Може ли член на обществения съвет на училището да бъде и член или председател на училищното настоятелство?
Не, не може.
Но член на училищното настоятелство (вкл. председател) може да участва в съвещанията на обществения съвет.

# 370
 • Мнения: 2 228
В смисъл без да е член на съвета ли?

Обърках се нещо четейки това писмо на Янка Такева тук: http://un.163ou.org/iskane-un-os/ 🙄🤔

# 371
 • Мнения: 2 415
Дано не задавам въпроса си на грешно място...
Може ли член на обществения съвет на училището да бъде и член или председател на училищното настоятелство?
Не, не може.
Но член на училищното настоятелство (вкл. председател) може да участва в съвещанията на обществения съвет.
Да, така е, но има само съвещателен глас.

# 372
 • Мнения: 15 871
Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2017 г., бр. 46 от 2017 г., бр. 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 32 от 2019 г.)
НАРЕДБА
Ще цитирам най-интересното според мен. В червено са изменените или отменени текстове, в зелено - новите.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите по рисуване или музика за прием в специализираните училища по изкуствата към Министерството на културата ще могат да се използват за класиране в определени профилирани и професионални паралелки.
Скрит текст:
(5) Ученици, положили изпит за проверка на способностите по рисуване или музика за прием в специализираните училища по изкуствата към Министерството на културата, може да участват с резултатите от тези изпити за класиране в неспециализирани училища по профил „Изобразително изкуство“ и/или по профил „Музика“, както и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, за които по решение на педагогическия съвет на училището е проведен изпит за проверка на способностите.
(6) Резултатите на учениците по ал. 5 се удостоверяват със служебна бележка, издадена от съответното училище, в което е положен изпитът, като оценката се превръща в точки по скала съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и се умножава с коефициент две.
Надплановият прием
Скрит текст:
Чл. 107а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) (1) Учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием, ако:
1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен от друго населено място в населеното място на училището, в което желае да се премести;
2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;
3. при преместване на учениците от V до VII клас - ученикът е бил приет по държавен план-прием в училището, от което се премества;
4. резултатите на ученика от IV, съответно от VII или от X клас, са позволявали формирането на бал, по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, съответно в VIII или в XI клас, според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния, съответно допълнителния държавен план-прием.
(2) При преместването в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием - учениците от XI и XII клас не може да сменят профила или специалност от професия.
(3) Учениците по ал. 1 може да се преместват, както следва:
1. от V и от VI клас - през цялата учебна година;
2. от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3. в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
4. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
(4) Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище, след разрешение на министъра на образованието и науката, по мотивирано искане на директора на училището, ако са изпълнени изискванията по ал. 1 - 3. Не се изисква разрешение на министъра на образованието и науката, когато приемащото училище е единствено в населеното място.
(4) Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище, ако са изпълнени изискванията по ал. 1 – 3 и с това не се надвишава нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(5) Министърът на образованието и науката определя комисия за разглеждане на случаите на преместване над държавния и допълнителния държавен план-прием, в която се включват трима експерти от Министерството на образованието и науката, един представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители на юридически лица, осъществяващи дейност в сферата на училищното образование.
(5) Ако са изпълнени изискванията по ал. 1 – 3, но при преместването ще се надвиши нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище след разрешение на министъра на образованието и науката за завишаване броя на учениците в паралелката по мотивирано предложение на директора на училището, съгласувано с началника на регионалното управление на образованието. Не се изисква разрешение на министъра на образованието и науката, когато приемащото училище е единствено в населеното място.
(6) Министърът на образованието и науката дава разрешение за преместване на ученика и за завишаване броя на учениците в паралелката над утвърдения държавен или допълнителен държавен план-прием след положително становище на комисията по ал. 5, взето с обикновено мнозинство.
(6) В особени случаи учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен, план-прием и без да са налице условията по ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 – 3, с разрешение на министъра на образованието и науката.
(7) В случаите по ал. 6 министърът на образованието и науката определя комисия за разглеждане на случаите на преместване над държавния и допълнителния държавен план-прием, в която се включват трима експерти от Министерството на образованието и науката, един представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители на юридически лица, осъществяващи дейност в сферата на училищното образование. Комисията взима решение с обикновено мнозинство и задължително излага подробни мотиви в становище.
(8 ) Министърът на образованието и науката дава разрешение за преместване на ученика над утвърдения държавен или допълнителен държавен план-прием и за завишаване броя на учениците в паралелката при положително становище на комисията по ал. 7 или отказва да даде разрешение при отрицателно становище на комисията  по ал. 7.

Смяната на профила при преместване във втори гимназиален етап с разрешение на началника на РУО.
Скрит текст:
Чл. 106. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Учениците може да се преместват на свободни места, както следва:
1. от I до VI клас - през цялата учебна година;
2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
4. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) В особени случаи и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, премествания от VII до XII клас извън сроковете по ал. 1, т. 2 – 4 и извън условията по ал. 1, т. 3 – 4 може да се извършват, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.

# 373
 • София
 • Мнения: 728
Последното го разбирам, че ако си гъст с началника на РУО, може да местиш детето където си поискаш.

# 374
 • Майничка
 • Мнения: 7 204
Все трябва да има някакво основание и е добре, че има предвидена опция. Примерно, с профил японски и иврит си и се местиш от София в Бургас. 😀

Общи условия

Активация на акаунт