Ведическа астрология

 • 53 839
 • 348
 •   1
Отговори
 • Мнения: 1 261
Въведение във ведическата астрология
(превод по материали от интернет)

Ведическата астрология е система с изключително дълбок смисъл, оригинална и самобитна. "Джйотиш"  в превод от санскрит е  "това, което носи светлина".

Законът на кармата е основан на причинно-следствените връзки, които се проявяват не само на физическо ниво, но и в духовен и ментален план. Законът на кармата действа в серия от няколко прераждания. Човек  страда от последствията на своите действия до тогава, докато не се научи да регулира своите действия с помощта на истинското знание и мъдрост.

Астрологията и кармата, в такъв аспект, са тясно свързани. Хороскопът ни разкрива последствията от действията, които ние в този живот не помним и за които не трябва да разберем в това си раждане. Резултатът от тези неизвестни ни действия се нарича съдба или адришта.

Новото раждане става във физическо тяло, което съответства на постъпките извършени в предходен живот. Процесът на раждане и смърт, продължава дотогава, докато не бъде достигната мокша или окончателно освобождение. Карма - това е резултатът от нашите действия, които пораждат нашите мисли, следователно човек сам създава своята карма, която се явява продукт на неговите мисли.

Теорията за кармата се явява единственото научно обяснение за съществуването на различия във физически и ментален план,  също и в материалното състояние на  различни хора, ако не допускаме тук да изиграе роля сляпата случайност. Съществуват три вида карма: карма санчита, която се намира в латентно състояние, подобно на семенцата в зърнохранилище, които очакват реализация в някакъв бъдещ живот, карма прарабдха, която е получила импулс за развитие в настоящия живот и  и карма агами, която се създава в настоящия живот.

Астрологическата система на ведическата астрология се  различава от западната  по използвания Зодиак. Във ведическата астрология се използва Сидералния зодиак . Сидералната система се основава на фиксирани знаци на зодиака, докато Западната система използва Тропическия зодиак. Разликата между подвижния и неподвижния Зодиак, изразена в градуси, носи названието "айанамша". Най-използваната и популярна айанамша е Лахири.

Ведическата астрология или Джйотиш се състои от три раздела и шест подраздела:
Хора (предиктивна астрология) - прогнозира събития в живота на човек
1.1. Джатака (рождена астрология) - анализ на картата, планетните периоди и др.
1.2. Нимитта - анализ на знаци и поличби
1.3. Прашна  -  анализ на Прашна кундали (карта на въпроса)
1.4. Мухурта - избор на благоприятно време за дадено нещо
2. Самхита (мунданна астрология), прогнозира събития в глобален мащаб
3. Ганита - астрономичeски и математически изчисления
3.1. Гола - сферическа астрономия, строеж на Слънчевата система и Вселената
3.2. Ганита - математически изчисления

Зодиакът символично представлява тялото на Бога на времето – Кала Пуруша. Кала  Пуруша – въплъщение на времето. Времето, което няма начало и край и се отъждествява с Бога – най-висшата сила във Вселената. Затова еклиптиката според митологията носи наименованието “Сударшана Чакра” – “Голямо блестящо колело”. Раши съответстват на части от тялото на човек, които са представени от тялото на Кала Пуруша. Това се изразява чрез схващането “Вселената е отразена в човешкото тяло”, “Каквото съществува в макрокосмоса, такова има и на ниво микрокосмос” или ”Каквото горе, такова и долу”. Рождената карта носи наименованието Джанма Кундали.

Раши (знаци) и управители
1     Меша (Овен)                               0° – 30°                           Мангал
2     Вришабха (Телец)                     30° – 60°                            Шукра
3     Митхуна (Близнаци)                  60° – 90°                            Будха
4     Карка  (Рак)                            90° – 120°                          Чандра
5     Симха (Лъв)                            120° – 150°                         Сурия
6     Кания (Дева)                           150° – 180°                         Будха
7     Тула (Везни)                            180° – 210°                         Шукра
8     Вришчика (Скорпион)              210° – 240°                         Мангал
9     Дхану (Стрелец)                      240° – 270°                          Гуру
10   Макара (Козирог)                    270° – 300°                          Шани
11   Кумбха (Водолей)                   300° – 330°                          Шани
12   Мина (Риби)                            330° – 360°                          Гуру

Раши на санскрит означава “съвкупност”. Съвкупност от звезди, съзвездия разположени по протежение на еклиптиката. Раши е това, което  се нарича знак в западно-европейската астрология. Зодиакът  (Бха-Чакра), се разделя на 12 раши, а големината на всяка една раши е 30 градуса. Грахите (планетите) се движат през раши и в определен момент всяка граха се намира в определена раши и определен градус. Затова за фактор  от по-голяма значимост наред с Лагна, се разглежда и Луната. Освен това, транзитите на грахите (Гочара Кундали), преминаването на планетите през раши, се разглежда спрямо Чандра раши на конкретният човек. Чандра представлява втора лагна, която носи наименованието Чандра Лагна.
В Джйотиш, когато се споменава раши по принцип,  се подразбира раши на Чандра. Така че терминът “раши” има две значения:
1. Съзвездие, което съставлява 1/12 част от еклиптиката
2. Съзвездие, в което се намира Чандра.
Когато в Джйотиш се задава въпрос – “Каква е твоята раши ?”, се има предвид. “В каква раши е била твоята Чандра по време на раждането ?”
Раши се делят на мъжки и женски. Първите са доминиращи, активни, енергични, агресивни, а женските са меки, спокойни, пасивни и инертни, непостоянни, неустойчиви.  Ако Лагна и повечето от грахите се намират в раши от мъжки тип (особено ако става въпрос за Лагна и Чандра), то човек ще бъде в по-голяма степен активен, инициативен, предприемчив, енергичен, настойчив и властен. И обратно, ако раши са преобладащо от женски тип, човекът ще бъде по-скоро пасивен, инертен, пасивен, приспособим и отстъпчив.
Благоприятните Гуру и Шукра увеличават благоприятното въздействие на женските. И обратното, проявлението на Мангал или Шани в женски, меки раши не ги прави толкова послушни и отстъпчиви.

Раши се класифицират основно в няколко групи:
1. Подвижни (Чара)
2. Неподвижни (Стхира)
3. Двойствени (Двишвабхава)
4. Женски
5. Мъжки
6. Огнени
7. Земни
8. Въздушни
9. Водни

Всички планети (грахи) в Джйотиш, имат свои наименования на санскрит
* Слънце - Сурйа, Рави
* Луна - Чандра, Сома
* Марс - Куджа, Мангал
* Меркурий - Будха
* Юпитер - Гуру, Брихаспати
* Венера - Шукра
* Сатурн - Шани
* Раху
* Кету
  
Караки
Главните наблюдавани обекти в джйотиш са планетите (грахи) и бхави (домове). Всяка граха и всяка бхава има свое значение (“показатели”, “свойства”) Обратното твърдение също е вярно. На всяка значение съответства граха (или няколко грахи) и/или бхава (или няколко бхави). С други думи обектите носители на свойства (“обект”, “сигнификатор” на санскрит се наричат карака. Карака представлява носител на качества. Тя ги символизира. Значението на обекта (“показател”) на санскрит се нарича каракатва.
Съществуват няколко вида караки. Наисаргика или естествен сигнификатор. Също така има и временни сигнификатори – Чара карака, които са различни за всяка една карта.

Във Ведическата астрология най-важна роля играе Луната. Счита се, че тя управлява ума - манас. Ведическата астрология придава голямо значение на ума, тъй като чрез него се осъществява ефективен контакт с обкръщаващия свят.  "Аз" или егото, се управлява от Слънцето, което също се смята  за активно начало.  Когато "Аз" или Атма влиза в контакт с ума или манас,  резултатът от него се проявява чрез сетивните възприятия на човека. Сетивните възприятия, на свой ред влизат в контакт с обекти, които съставляват външната реалност. В резултат на тази връзка постигаме познание за света около нас. Именно позицията на Луната в един хороскоп по отношение на позицията на Слънцето, дава представа за моделите на поведение на личността.

Лагна
Във Ведическата астрология се използва наименованието лагна (асцендент). Лагна представлява точката, която изгрява на източния хоризонт в момента на раждането. Също така се използват още няколко математически точки, т.нар. "специални асценденти", които служат за по-фин и детайлен анализ на хороскопа.
* Лагна
*Чандра Лагна
*Рави Лагна
*Арудха Лагна
*Пака Лагна
*Каракамша Лагна
*Гхати Лагна
*Хора Лагна
*Граха Лагна
*Шри Лагна
*Варнада Лагна

Варги - дробни, производни карти
Основната карта се дели на "n" на брой амши, където "n" е равно на номера на варгата, всяка от които отговаря за определена сфера в живота на човек. Например, ако Раши се дели на 9 амши, картата ще бъде обозначена като D-9 (навамша).
Амша - означава част. Пример: навамша - нава (девет)+ амша (деление)  т.е. 1/9 от знака или D-9. Съществуват 16 основни варги  - шодаша варга.
 
Накшатри
Разделянето на Зодиака на дванадесет знака и двадесет и седем (или двадесет и осем) накшатри - основно деление, върху което се базира Ведическата астрология.  Зодиак, съставен от 12 знака и 27 съзвездия се построява в съответствие и е съобразен с движението на Слънцето и Луната в геоцентричния модел на вселената.
Зодиакът се дели на различни съзвездия. Съзвездието заема  13° 20' от целия Зодиак   (360°). Така ние имаме 27 накшатри (съзвездия или лунни стоянки), започващи с Ашвини и завършващи с Ревати. Всяка накшатра е била идентифицирана със звезда (или група от звезди) и в съответствие с това е получила своето наименование.
27-те знака в индийския лунен зодиак вероятно са най-старата астрологична система.
Всяка една от 27-те накшатри заема 13.20' (13 градуса  и 20 минути) и е разделена на 4 части от по 3.20' (3 градуса и 20 минути), които се наричат пади. Всяка пада носи характеристиките на знак от Зодиака, започвайки от Меша (Овен). Поради тази причина и  чрез системата на падите, може да се каже, че  има аналог между накшатрите и обичайно използвания Зодиак. В три накшатри ще имаме 12 пади.  В системата на падите, всеки знак от Зодиака покрива 2 1/4 накшатри. Ако планетата се намира в пада на Меша (Овен), то тогава тя ще се намира и в карта Навамша в  този знак, ако пък планетата е в пада на  Вришабха (Телец), то и в Навамша ще се намира във Вришабха  и т.н. Знакът в производната карта Навамша и този на падата е еднакъв. Навамша (производна карта 1/9) e карта на душата. Тя дава информация за състоянието на душата и вътрешния свят на човек. В тази връзка може да се каже, че знаците на падите дават информация за вътрешния свят на човек. Ако D-1 (Джанма Кундали или рождената карта), съдържа информация за това в какви пади са разположени планетите, то не е необходимо отделното съставяне на навамша.

Разделение на домовете (бхави) на категории
В Индуизма, има 4  пурушаартхи (цели на човека)
Дхарма: изпълнение на предписаните задължения, в съответствие със свещените писания, по отношение на Бог и обществото
Артха: материално благополучие, включващо в себе си пари и кариера
Кама: чувствено наслаждание, включващо в себе си стремеж към придобиване  и получаване
Мокша: крайното освобождение на душата

Трикона: Първи, пети и девети дом, формират триъгълник. Те са известни като "трикона" домове. Трикона - местожителство на богинята Лакшми, която управлява просперитета. Трикона от която и да е лагна/бхава са благоприятни за тях. Те носят просперитет и благосъстояние. Например тригон от лагна показва просперитет на "Аз-а".
Дхарма трикона е трикона от първи, пети и девети дом. Те показват просперитетът на "Аз-а", интелекта.
Трикона от втори дом се нарича "артха трикона" и показва икономическото благосъстояние и свързаните с него действия. Трикона от трети дом се нарича "кама трикона". Трикона от 4-ти дом се нарича "мокша трикона"
Кендра 1-ви, 4-ти, 7-ми и 10-ти дом се наричат "кендра" домове
Квадрант - местожителството на Шри Маха Вишну, Върховния Бог, който поддържа този свят, съгласно Ведическата философия. Планетите в  квадранти се подкрепят взаимно.
Панафари или фиксирани домове - 2-ри, 5-ти, 8-ми и 11-ти дом
Апоклими или мутабелни домове - 3-ти, 6-ти, 9-ти и 12-ти дом
Упачая - Тези домове са най-добрите място за планети със зловредна природа. 3-ти, 6-ти, 10-ти и 11-ти се наричат "упачая".
Упачая от някаква точка, показва и дава печалба и ръст по тези въпроси. Например арудха лагна показва статутът в обществото и упачая от нея показва по-добър обществен статут.
Дустхана домове - 6-ти, 8-ми и 12-ти дом
Огън (Дхарма) домове - 1, 5, 9
Земя (Артха) домове - 2, 6, 10
Въздух (Кама) домове - 3, 7, 11
Вода (Мокша) домове - 4, 8, 12

Аспекти (дришти)
Всички планети аспектират знакът или планетата, които са в опозиция на тях т.е седми дом от тях.
Марс аспектира 4-ти и 8-ми дом от позицията си
Юпитер аспектира 5-ти и 9-и дом от позицията си
Сатурн аспектира 3-ти и 10-ти дом от позицията си
Raху и Кету аспектират 5-ти и 9-ти дом от тяхната позиция

Последна редакция: чт, 05 сеп 2019, 10:30 от starinthenightsky

# 1
 • Мнения: 740
Благодаря много! Радвам се, че вече има самостоятелна тема за ведическа астрология Heart

# 2
 • София
 • Мнения: 3 732
Е сега ако пуснете и линк за изчисление цена няма да имате!:hugs:

# 3
 • Мнения: 1 261
Аз използвам софтуер
Джаганатха хора

# 4
 • Мнения: 740
И една статийка от мен с малко повече инфо за накшатрите Simple Smile
https://astroportalrohini.wordpress.com/2019/07/17/%d0%bd%d0%b0% … 0%b5%d0%b4%d0%b8/

# 5
 • Мнения: 1 261
Тази статия пък обяснява основни положение за работа с програмата Джаганатха хора. Различният стил и съответно вид на картата.  

Някои термини използвани в Джйотиш
Аваста - състояние на планетата
Атма - Дух
Атмакарака - астрологически показател на духа
Амрита - В индийските легенди напитка или нектар, който е необходимо да пиеш, за да придобиеш безсмъртие
Антар даша - времеви подпериод
Артха - богатство или финансовите дела. Според индийската философия една от четирите цели на човешкия живот.
Аянамша - разликата между западния и сидерален зодиак
Бала - сила в хороскопа
Бенефик - природно добротворна планета или такава стрямо конкретна Лагна
Бхава - дом
Варга - една от 16-те производни карти. Всяка варга се построява въз основата на делението на знаците от зодиака на определен брой части
Варготама - Положение при което една планета заема едно и също място и в Раши и Навамша. Щастлива позиция, която дава резултати подобни на тези, в които планетата е в собствен знак
Веди - древни свещени книги на Индия
Вимшотари даша - Вимшотари означава 120. Цикъл, период от 120 години. Най-разпространената система за прогнозиране по времеви периоди. Тя се изчислява с отправна точка Джанма накшатрата
Ганданта - лошо положение, при което Луната или асцендентът се намират в последните два градуса, на който и да е от водните знаци.
Ганеша - божество, защитник на учените и астролозите
Гочара - транзит на планетите
Граха - планета
Граха дришти - аспекти на планетите
Даша - времеви период "под шапката" на някакъв планетен принцип
Джаймини - индийска астрологична система, която не е толкова популярна като Парашара
Джанма Кундали - рождена карта
Джанма накшатра - рождената накшатра, в която се намира Луната
Джйоти - светлина
Джнана - мъдрост или проницателност. Интелектуален път на просвещение използван в Индия
Джнана карака - показател за проницателност - Кету
Дик бала - един от шестте източника на сила в системата шад бала. Съгласно дик бала, всяка планета има определен дом, в който е много силна
Дриг бала - аспектираща сила на планетата. Един от шестте източника на сила в системата шад бала
Дришти - "поглед" или аспект на планета спрямо друг дом или планета. Всички планети аспектират противоположния на тях дом
Дхарма -  съгласно индийската философия една от четири цели в живота на човек
Звезден зодиак - зодиакът, който се използва в Индия. В него зодиакалните знаци съответстват на реалните звездни съзвездия, като се отчита прецесия на точката на равноденствие, която не се взема предвид в тропическия зодиак
Йога - планетен съюз, от които произтичат определени ефекти
Йогакарака - Добра планета в хороскопа, управляваща пети или девети дом. Дава прекрасни резултати  
Кама - желание. Съгласно индийската философия една от четирите цели в човешкия живот
Карака - астрологически показател (сигнификатор)
Каракатви - значенията на всичките 12 дома
Карма - активност. Философията за причината и следствието. Получаване следствията от предишни действия, включително и тези, които са били извършени в предишни животи
Карма бхава - Десети дом. Дом на професията
Кендра - ъглов дом  - 1,4, 7 и 10 дом
Куджадоша - поразен Марс. Такова положение вреди на съпружеския живот
Лагна  - асцендент или първи дом
Мангалдоша - същото както и Куджадоша
Маха даша - главен период
Мокша - просветление, спасение, окончателно освобождение, нирвана. Съгласно индийската философия една от четирите цели в живота и неговата крайна цел.
Мокша карака - Кету, 12-ти дом
Мулатрикона - най-силната част от знака, която управлява планетата
Навамша - 1/9 производна карта, която има отношение към сключването на брак. Най-важна от останалите 16 варги (производни карти). Използва се аналогично на наталния хороскоп
Накшатра - лунно съзвездие
Нича - планета в знак на своето падение т.е. в такъв знак, където функцията на планетата крайно се влошава и ефекта е негатативен
Ничабханга - планетна йога, която анулира негативните ефекти на планетата в падение
Пади - съставни части на накшатрите от 3,20
Папа - вредоносна планета
Папакартари - отслабено положение на Луната, когато тя е обкръжена  от двете страни от вредоносни планети
Парашара - популярна система за ведическа астрология
Пидя - планета в последния градус на знака. Крайно отслабено положение
Планетна война - Всеки път, когато две планети съвпадат в един градус, е налице планетна война. Победителят е тази планета, който има по-малък градус по дължина. В планетна война заедно един с друг не участват Слънце, Луна, Раху и Кету.
Прашна - хорарна астрология. Метод, чрез който определен въпрос получава отговор в зависимост от хороскопа, който е построен за момента на задаване на въпроса
Раджа йога - кралски съюз. Много благоприятно положение, което е налице когато управителите на два благотворни дома са заедно в един дом
Раджа йога карака - сигнификатор за кралски съюз. Планетата, която е управител на два добри дома едновременно, има същия ефект, както и раджа йога. Например всеки път когато управителите на девети и десети дом се обединяват, се образува раджа йога. Сатурн е раджа йога карака при изгряващ знак Телец, защото той управлява девети и десети дом.
Раши - зодиакален знак или съзвездие. Наталният хороскоп също се нарича карта Раши
Ракшаса - демон или злодей
Сатва - чистота
Свакшетра - планета в собствен знак. Например Луна в Рак се нарича свакшетра
Титхи - лунен ден

Последна редакция: сб, 07 сеп 2019, 08:27 от starinthenightsky

# 6
 • Мнения: 740
И едно тълкуване на раши картата на Никола Тесла
https://www.youtube.com/watch?v=c9cKtP4TY5E&t=320s

# 7
 • Мнения: 202
Ето един добре направен калкулатор.
https://vedic-horo.ru/

# 8
 • Мнения: 740
Аз лично ползвах и този калкулатор. Удобен е, но за да си направиш индивидуални настройки е необходимо да се заплати членството за една година.  Там има и база данни с хороскопи. https://j108.ru/

В момента ползвам основно Джаганатха хора, Парашара лайт, защото там ти се дава някой специфична информация /например планетата - управител на годината при варшапхала/, която я няма в JH и мобилната версия Chakra Darshana /последната е много удобна, когато съм на път, но също е платена/.

# 9
 • Мнения: 1 261
Раши и накшатри

# 10
 • Мнения: 9 152
starinthenightsky , сега попаднах на темата, която си създала, посветена на ведическата астрология.Simple Smile
Надявям се, да има движение тук.
Случайно забелязах една неточност в основните понятия, които си публикувала. Гандантата включва последната пада на водните и първата пада на огнените знаци. Ако имаш още възможност, коригирай я.

# 11
 • Мнения: 740
И нещичко за предстоящия транзит на Раху през Ардра.
https://astroportalrohini.wordpress.com/2019/09/16/%d1%80%d0%b0% … 0%b8-2019-%d0%b3/

# 12
 • Мнения: 9 152
Не ги смесвам. Освен класическите текстове в джьотиш, съществуват и некласически източници. Това имах предвид.

Нямах предвид теб, говоря по принцип, да се разграничат астрология и магии/енергийни влияния или как се казват.

за абхичара преди бях пускала линкове от руски източници.
Имат някои разминавания в текстовете обаче - коя комбинация ги образува и коя ги неутрализира.
Бях се заела да изследвам карти на известни хора и открих, че често се срещат инидакции за абхичара.

Ако искате, пуснете в темата за ведическа астрология една карта с абхичара и ще опитаме да тълкуваме.

Не ги смесвам. Освен класическите текстове в джьотиш, съществуват и некласически източници. Това имах предвид. Аз си уча и практикувам и некласически техники и си работят чудесно. Например варшапхала. Тя е отделна  техника, няма я в класическите източници /по обясними причими/, която обаче си работи чудесно.

Варшапхала/годишна прогноза/ е част от Таджака, която е част от ведическата школа но в по-късен етап. Такива са Кришнамурти и Лал Китаб. Да, всички те си имат много плюсове.
Взимам напосоки, понеже действително не една и две карти съм засичала с абхичара.
Пример с картата на Адриано Челентано:

Според този линк , Челентано има абхичара в Лагна , понеже Бадхакеша, която е Меркурий и У 6 Бхава, която е Венера,  са свързани в Лагна.
Картата на Адриано е от тук

# 13
 • Мнения: 202
Да,  комбинацията за абхичара, тази натална карта я има. Ако прочетем в Уикипедия за Адриано Челентано, тогава дай боже всеки, да има такава абхичара и неговия успешен живот. Или той е изпълнил ремеди, упаи за неутрализиране на абхичара, знам ли Smile
Ако знаете повече подробности от живота на Челентано, да потърсим резултат от тази комбинация в картата му.
Според мен, за наличие на абхичара/магия/влияние в живота на един човек, на определен етап, най-полезна ще ни е хорарната астрология/прашна, във ведическата астрология/. Прашна, ще отрази околните влияния, точно в този момент от живота ни, с тази среда около нас. Тогава, ако присъстват комбинации за абхичара, може по детайлно да се проследят участниците в процеса, местата от където идва, начина по който, може би е направено това въздействие.
А, да гледаме в наталната карта, и да се прави връзката с участващите планети, домове, техните периоди, чрез различни даша системи, е доста сложно и не така ефективно. Ако говорим за влиянието на  Бадхакеш и Бадхака стхана, е добре да не забравяме, че те са носители на  ’’гнева, на оскърбени от нас в миналото” . С други думи, носим си последиците, от лошото ни отношение спрямо божества, духовни хора, наши роднини, предци, непознати и т.н., в предишните ни  животи.

# 14
 • Мнения: 740
Благодаря за коментарите, свързани с абхичара! Мен лично темата не ми е много присърце, затова не се включих.
Тъкмо привършвам един друг анализ. Ако ви е интересно, заповядайте!
https://astroportalrohini.wordpress.com/2019/09/22/%d0%b2%d1%8a% … unx7lFKehNcTmk4IE

Общи условия

Активация на акаунт