”The Four Faces of Mercury – Discovering Your Mental Type”, by Michael R. Meyer
Превод: star in the night sky

В астрологията сферата символизирана от Меркурий, е тази на ума и умствения потенциал. Положението на Меркурий в наталната карта символизира качеството на енергията (по знак), която умът изразява в тази сфера (дом) и където действа най-ефективно. Този подход за определяне на умствения потенциал, не взема под внимание цикълът на Меркурий като цяло и фазата му в момента на раждането.

Предложената надеждна  методика за определяне на основния умствен тип, е тази която го класифицира на четири основни типа и  е изградена на база важните моменти в цикъла на Меркурий. Тя е разработена в първата половина на XX век от известния астролог Марк Джоунс, а през 60-те години и съответно от Дейн Ръдиар от позицията на хуманистичната астрология.

Цикъл на Меркурий
Първото, с което трябва да се запознаят изучаващите астрология, е това че тази планета никога не се отдалечава от Слънцето на повече от 28 зодиакални градуса. Причината за това е, че орбитата на Меркурий лежи вътре в земната орбита. Заради използваната от нас като отправна точка геоцентрична система, а също така и поради факта, че пътят на Земята никога не минава между Меркурий и Слънцето, Меркурий не може да направи пълният цикъл от 360 градусови аспекти със Слънцето. Тези фактори създават необичайна ситуация, характеризираща цикъла на планетите лежащи вътре в земната орбита – Венера и Меркурий. Вместо един съвпад или опозиция със Слънцето за времето на всеки цикъл, Меркурий (и Венера) образуват със Слънцето два различни типа геоцентрични съвпади, които  носят наименованията – долен и горен.

Цикълът на Меркурий е приблизително 116 дни, започвайки с долен съвпад със Слънцето. Това е космическа конфигурация, в която Слънцето, Меркурий и Земята се намират на една линия, а Меркурий е разположен между Слънцето и Земята. С нея започва “растящия” полуцикъл на Меркурий, аналогичен на периода между новолуние и пълнолуние, който се случва в средата на 20-24 дневното ретроградно движение на тази планета.
Цикълът на Меркурий започва с неговото “изскачане” зад Слънцето, за да изгрее преди него на утринното небе. Ръдиар нарича този полуцикъл на Меркурий “прометеев” в чест на митологичния титан Прометей, който е откраднал огън от боговете, за да го принесе в дар на хората.

Движението на Меркурий е директно в период от 9 до 15 дни след образуването на долен съвпад, а приблизително след седмица достига най-голямата си отдалеченост от Слънцето. След 10-14 дни от началото на директното движение, неговата скорост става най-висока. Горен съвпад се случва, когато Меркурий е най-отдалечен от Слънцето и достига най-висока скорост. Това явление е аналогично на пълнолунието и отбелязва началото на залязващия полуцикъл на Меркурий, по времето на който той се скрива зад хоризонта рано вечерта след Слънцето. Ръдиар нарича този полуцикъл “епиметеев” по името на Епиметей, вечно обръщащият се все назад брат на устремения към бъдещето Прометей.  Приблизително 4-5 дни след горния съвпад, движението на дневния Меркурий съвпада с това на Слънцето и около две седмици по-късно, Меркурий започва да се движи ретроградно. 10-15 дни след обръщането му в ретрограден ход, цикълът приключва с долен съвпад.

Четирите фази на Меркурий
Посоченото кратко описание на циклите на Меркурий, е в основата на класификацията на четирите меркуриеви типа:

    - прометеев (ретрограден)
    - прометеев (директен)
    - епиметеев (ретрограден)
    - епиметеев  (директен)

Всяко едно от тези четири “лица” на Меркурий, съответства на определен тип умствени характеристики.

Не е трудно да определите към кой тип принадлежи вашият Меркурий. Първо погледнете къде в наталната ви карта се намира Слънцето. Ако Меркурий се намира по посока на часовниката стрелка от Слънцето, значи е прометеев и обратното, ако е в посока обратна на часовниковата стрелка от Слънцето, е епиметеев. Ако в момента не ви е под ръка наталната карта, просто намерете в ефемеридите датата на своето раждане. Ако Слънцето е разположено по Зодиака пред Меркурий, тогава той е прометеев тип, ако Меркурий е пред Слънцето – епиметеев. След това определете характера на движението на планетата (директна или ретроградна). Например, Слънцето се намира в десетия градус на Лъв, а Меркурий е изобразен със символа “R” и е във втория градус на същия знак – това означава, че типът на Меркурий е прометеево-ретрограден.

Прометеево-ретрограден тип
Своето първо “лице” Меркурий показва в началото на цикъла. Отново “роден” след завършването на предходния му цикъл на умствени и комуникативни възможности, “оцветен” с нови характеристики – стремеж и енергия, символизирани от зодиакалната и домова позиция на долния съвпад, където е започнал новия цикъл. Обаче пълната реализация на тези качества може да се разгърне  само през пълния цикъл. Сега, в началото на цикъла всички качества присъстват само потенциално, към това сочи и  факта, че при долен съвпад Меркурий  се доближава най-много до Земята,  намира се в сянка.

По подобие на растящия полуцикъл на Луната (от новолуние до пълнолуние), прометеевия полуцикъл на Меркурий символизира импулсивната, спонтанната и творческата активност. Той е показател за безпокойство и стремеж към нови идеи,  към търсене на нови пътища за творческо самоизразяване.

Началото на цикъла на Меркурий попада в ретроградния период – именно този факт по-добре от всичко описва първото “лице” на Меркурий. Това също така може да послужи за ключ към разбирането на една от тайните на човешкия ум и меркуриевата двойнствена природа: нашият разум и умствени способности се развиват противоположно на нашите инстинкти за биологичен живот и всичко, което е било в миналото. Технологичните постижения на такъв ум предоставят възможността да се подобри качеството на живот. Фокусираната  умствена енергия обаче може също така да доведе хората до това да живеят и работят срещу законите на живота и природата. В митологията, Прометей подарявайки огъня на съзнанието на младото човечество, заради оспорване волята и авторитета на боговете, получава тежко наказание.

Ако вашият Меркурий е прометеево-ретрограден тип, това означава, че вашият ум се стреми към независимост спрямо биологичните ограничения и диктатът на социалните условия. В основата на този порив лежи интуитивния стремеж към осъзнаване новото качество на битието, цялата природа, която вие още не сте осъзнали напълно. Въпреки че независимостта от външните ограничения и условности най-често ви води към по-голям или по-малко бурен бунт срещу миналото и неговите традиции. Самият акт на бунт без значение срещу какво, може да ви обвърже именно с това, от което се опитвате да се избавите. Постепенно ще започнете да се чувствате уморени от постоянната съпротива срещу това, което може да подкопае свободата ви и в замяна на умствените ви противоречия, може да получите интуитивна идентификация.

Понеже прометеево-ретроградната фаза продължава от 10 до 15 дни, тя може да се срещне само в една от десет натални карти. Ретроградността на Меркурий не е показател за мудност в мисленето, за което говори и факта, че един от най-блестящите мислители на 20 век -  Олдъс Хъксли,  е притежавал промеетеево-ретрограден Меркурий. Роден в известно в научните среди семейство, Хъксли  заминава за Америка, където  става знаменит писател и социален критик.

Прометеево-директен тип
Второто “лице” на Меркурий се “показва”, когато неговото зодиакално движение е стационарно към директно, а този цикъл завършва приблизително 40-50 дни по-късно. Няколко дни след началото на неговото директно движение  достига най-голяма отдалеченост от Слънцето – около 28 градуса. По-известен като  най-голямата западна елонгация на Меркурий, кореспондираща с аспекта нарастващ квадрат и аналогична на първата четвърт от лунната фаза.  10 дни след тръгването му в директен ход,  неговата скорост превишава тази на Слънцето и е максимално близо за горен съвпад,  с който приключва този полуцикъл.
Прометеево-директният тип Меркурий указва на това, че умът в по-голяма степен е в хармония със себе си и обкръжението, за разлика от този на собственика на протеево-ретроградния тип. Прометеево-дирекния тип ум е жив, енергичен, интуитивен, търсещ и ориентиран към бъдещето, такъв който е способен да предава своето виждане и потенциал в социалната и интелектуалната сфера. Разбираемо е защо такъв тип Меркурий се среща в картите на много успешни политици.
Хората, които са се родили в период на прометеево-директна фаза на Меркурий, притежават добра интуиция комбинирана с много добри комуникативни възможности, които им позволяват да убеждават околните в значимостта на собствените им идеи и да ги вдъхновяват със своята устременост към бъдещето. Като прометеево-директен тип ще ви е необходимо да се концентрирате над значимите неща. Постарайте се да култивирате умствена избирателност, защото вашите мисли, идеи могат да станат конкретна реалност.

Второто “лице” на Меркурий присъства в наталните карти на президентите на САЩ – Айзерхауер, Кенеди, Никсън, Картър, Рейгън и Буш. Бащите на Американската революция Томас Пейн и Томас Джеферсън също са пример за подобна фаза на Меркурий, както и Михаил Горбачов и Борис Елцин. Създателят на квантовата механика Макс Планк е бил с прометеево-директен Меркурий, а също и Ференц Лист и неговата приятелка Жорж Санд – известна писателка и еманципирана жена от XIX век.

Епиметеево-директен тип
Меркурий влиза в третата си фаза по времето на горния съвпад, аналогичен на опозицията и пълнолунието. Сега е настъпило времето, когато зърното, заложено в началото на цикъла, ще даде реколта. В този период Меркурий е “по-ярък и изразен” от всякога, а неговата видимост в небето е най-малка, заради най-голямата си отдалеченост от Земята.
По времето на епимеевия цикъл доминира аспектът на ума, който Ръдиар нарича еволюционен, асоциативен и обобщаващ. Умственият тип на епиметеево-директния Меркурий се характеризира с растящо чувство на мащабност, обективност и историческа перспектива. Той указва на тип ум, в който импулсивността се превръща в предпазлива решителност. На мястото на интуитивната рискова игра идва премерения риск. Този тип на Меркурий цени традициите и е склонен към формализъм. Среща се в наталните карти на много гурута, духовни учители и религиозни лидери.
Ако вашият Меркурий е епиметеево-директен, това означава, че притежавате практичен, обективен и аналитичен ум и сте склонни да действате на база факти и придобит опит, а не ръководени от интуицията или емоциите. Организираното мислене ви позволява да ръководите хората и бизнес делата си.
Вие сте ориентирани към успеха, стараете се да спечелите и приобщите обкръжаващите към вашите идеи. Опитвате се да реализирате своите планове и цели, като се опирате на опита си в миналото, а също така и на анализа си за достиженията и провалите на другите.

Този тип Меркурий наблюдаваме в наталните карти на четири от най-влиятелните умове на XIX век – Карл Маркс, Чарлз Дарвин, Зигмунд Фройд и Елена Блаватска. Тяхната дейност макар и по-различен начин, е оказала огромно влияние върху идеите на XX век. Първите трима са формулирали революционни теории базирани съответно на изучаването на историята и политиката, на наблюдението на биологичните типове и на анализът на психологическите процеси и заболявания. Елена Блаватска е “хвърлила ръкавица” на тогавашните вярвания и духовни ценности, разкривайки цикличната и окултна картина на света. Лидерите на болшевистката революция – Ленин и Троцкий също са пример за третата фаза на Меркурий. Заедно с Ганди, Айнщайн, Дж. Кришнамурти, Маргарет Тачър.

Епиметеево-ретрограден тип
Епиметеево-ретроградната фаза на Меркурий започва в момента, когато той от стационарен тръгне в своето ретроградно движение и се намира на 20 зодиакални градуса пред Слънцето. Тази фаза е кратка – 7-15 дни, което означава, че по-малко от 10 %  от хората се раждат с такъв тип Меркурий. По времето на този период Меркурий и Слънцето се движат един към друг. Кулминацията настъпва в момента на долния съвпад, когато по думите на Д.Ръдиар, Меркурий “отново приема волята и енергията на Слънцето”.
Четвъртата фаза на Меркурий дава философски, религиозен или интроспективен манталитет. На този тип е присъщо чувството за традиция, той никога не е удовлетворен от знанието от втора ръка. Той подлага на съмнения авторитетите – социалните, религиозните, а даже и научните догми. Тази фаза е свързана с вътрешното озарение.
Човек, който се е родил по време на тази фаза на Меркурий, притежава съзерцателен, силно интроспективен ум, който се стреми да намери смисъл на всяко явление. Той е склонен да търси причини, смисъл и цел на всяко нещо и никога не са му достатъчни повърхностния отговор на някакъв въпрос и рядко избира по-лесния път. Другите могат погрешно да интерпретират това дълбоко разбиране за хората и ситуациите като прометеева интуиция.
С времето епиметеево-ретроградния тип започва да изпитва силна неудовлетвореност от съществуващите порядки на нещата или дълбоко разочарование от опитите си да привлече и предаде на  обкръжаващите своите идеи. В такива моменти не трябва да се поддава на чувството за безполезност и депресия, а да върви напред по своя път към обновление на духа, който е символизиран от долния съвпад и е едновременно “цялата реколта” от миналото и врата към бъдещето. Мари Д’Агул – известен философ, една от първите еманципирани жени на XIX век, е пример за такъв тип Меркурий.

Прогресивен цикъл на Меркурий

Представената методика няма за цел толкова да определя вашият рожден ментален тип, колкото да прогнозира процеса на развитие на вашето мислене в течение на времето.

Тук най-важни са промените от един тип Меркурий към друг. По време на прогресивно прометеево-директната фаза – критичния и войнствен прометеево-ретрограден тип постепенно се смекчава и осъзнава, как може ефективно и конструктивно да накара хората да повярват в идеите му. В зоната на горния съвпад умствените способности са интензивни и добре развити. При период на развитие  епиметеево-директна фаза, се разширява кръгозора, човек става по-възприемчив към социалните и исторически аспекти на нещата. Фазата на епиметеево-ретроградния Меркурий в прогресиите е много интензивен период, по времето на който възникват интелектуална неудовлетвореност, безпокойство, стремеж към търсене на нови възможности. За да могат реално да се използват тези възможности, първоначално е необходимо да се научат уроците от миналото. Следователно, за всеки един натален тип на Меркурий съществува период на рефлексия, която предполага духовна неудовлетвореност и осъзнаване. Периодът на епиметеево-ретроградната фаза в прогресиите е време за “израстване на семенцето” и подготовката му за момента, когато при долния съвпад то ще даде реколта.


Майкъл Майер
khaldea.com

Последна редакция: ср, 30 окт 2019, 12:40 от starinthenightsky