Време за четене: 3 минути

Когато един инвеститор погледне сайт с информация за взаимни фондове, той се сблъсква с много непознати понятия и данни, които не знае как да тълкува. Като се опита да се ориентира как да различи фондовете, вижда някакви категории, стратегии, зад които, въпреки описанията на финансовите инструменти, много трудно може да си представи какво точно се случва там. А разбирайки, че взаимният фонд събира пари от много хора, за да ги превърне във финансови инструменти, започва да му се струва, че оставя парите си без контрол.

И тук идва ролята на финансовите консултанти, които трябва да обяснят цялата логика на съществуването на взаимните фондове и как те работят за инвеститора.  

Вижте тук обяснен взаимният фонд като механизъм на инвестиция – от експерт във видеото.

Но нека да се спрем на практическите механизми, чрез които един човек инвестира във взаимен фонд и контролира след това инвестицията си. Това може да изглежда като едно скучно четиво, но много хора гледат на непознатите процеси по инвестиране с недоверие, защото им се струва, че нещата стават на тъмно. А това е доста прозрачен и ясен процес.  

 

Връзка с консултант
Има достатъчно образователни материали, които да помогнат на инвеститора да се ориентира в материята. За улеснение има и видео материали, които също насочват с информация. Но човек има нужда да говори с консултант, за да си изясни как неговите конкретни цели за парите могат да се превърнат в реалност и в какъв период. Така може да избере как да постъпи. Работата на консултанта е да разговаря с инвеститора подробно и да обясни всички фактори, свързани с инвестирането.  

От друга страна, връзката с консултант е необходима и за целия период на инвестицията. Защото разговорът с експерт пояснява камарите информация, която се изсипва от медиите и обърква инвеститора. Много по-лесно е да звъннеш по телефона на консултант или да му драснеш на вайбър, за да получиш пояснения, отколкото да ровиш по интернет страници и да си задаваш въпроси.  

Сключване  на договор
Когато пристъпите към инвестиция във взаимен фонд, ще разберете, че трябва да попълните една купчина документи. Сключването на договор с управляващото дружество, към който има редица документи, не е създадено, за да тежи на инвеститора, а за да го защитава. Фондовата индустрия е много строго регулирана област. Управляващите фондове дружества са регулирани, за да спазват принципи, чрез които интересите на инвеститора ще бъдат защитени. Сключването на договор може да се случи онлайн при някои компании, дори без да притежавате квалифициран електронен подпис. Документацията ще бъде еднаква, независимо при кое управляващо дружество ще отидете, тъй като се спазва идентична регулация в целия Европейски съюз.  

Поръчки за покупка и продажба на дялове
Ще чуете от консултантите, че, за да инвестирате някаква сума, трябва да пуснете поръчка за емитиране на дялове от избрания фонд. Това е формата, в която се заявява покупката на дялове от фонд, и начинът да участвате във фонда със своите пари. След потвърждение на поръчката Вие знаете колко дяла от фонда вече притежавате и това е Вашата инвестиция. За да вземете пари от фонда, трябва да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове. Така Вие продавате обратно дяловете си на фонда и взимате пари – стойността на тези дялове към съответната дата на сделката. Когато компанията има онлайн услуги, тези поръчки може да се направят на сайт, без човек да ходи до определен офис.  

Задължителни документи, които трябва да получите
Има някои задължителни неща във фондовата индустрия, които би следвало да се случват в интерес на инвеститора. В ЕС се създаде унифициран опростен документ, който да помогне на инвеститорите да сравняват разнообразните фондове. В него всички компании трябва да описва по абсолютно еднакъв начин всичко необходимо за фонда, така че инвеститорът да може да сравни стратегии, такси, резултати. Всяко дружество е задължено да предоставя на инвеститорите документ с ключова информация за инвеститорите за съответния фонд. Тук можете да прочетете повече за задължителните неща при обслужване на инвеститори на фондове

Онлайн системи
В „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ имаме онлайн инвеститорски хъб, в който инвеститорите могат да следят какво се случва с инвестициите им, да видят публикувани съвети от консултанти и да говорят с такъв онлайн в чата. Така инвеститорът е наясно във всеки един момент какво се случва с парите му и може да поиска пояснения – нормално е, че движенията на финансовите пазари се отразяват.  

Информационни услуги
Отчетността за действията на управляващите фондове е много важна за инвеститорите, за да може да имат разбиране какво се случва с техните инвестиции. Тази роля изпълняват информационните услуги, чрез които портфолио мениджърите обясняват как изпълняват стратегията си в дадената пазарна ситуация, дават отговори на инвеститорски въпроси, докладват актуални данни и др.
 
Достъпността на експертния екип
Едно от най-важните предимства на българските взаимни фондове е в това, че всеки инвеститор може да се обади лично на портфолио мениджъра и да обсъди с него всички въпроси, които го вълнуват, за да получи толкова изчерпателна информация, колкото му е необходима, за да се чувства в контрол на инвестицията си. Важно е компанията да предоставя редовен контакт с консултанти, които могат да откликнат и да обясняват, както и при нужда да може да се общува с ръководните екипи. Тази достъпност е много важна за спокойствието на инвеститора.
 
Защо можете да имате доверие на консултант на фонд мениджър компания
Най-честите контакти на хората във връзка с финансови продукти са с банките. Идеята какво може да се очаква от финансов служител се формира в офиса на банката. Там служителят трудно може да познава в дълбочина всички финансови продукти, които предлага и това е нормално. Но разликата с консултант в сектора на инвестициите е много голяма. Експертите в небанковия сектор са по-специализирани и познават различните варианти на финансовите пазари. За да могат да бъдат подготвени, те следят финансовите пазари всеки ден, иначе няма да могат да обяснят какъв е контекстът на инвестицията. В този сектор рискът е първото нещо, с което се започва разговорът, така че той не може да бъде прикриван и омаловажаван. Но има и нещо друго, което искам да посоча като важно – често съм чувал, че консултантите, които представляват компании, не могат да дадат независима преценка и съвет, защото има конфликт на интереси, понеже са задължени да ти пробутат финансовите продукти, за които работят. Това „пробутване“ няма как да стане при нас. Защото при първото движение на пазарите, а те се движат непрекъснато, клиентът ще се върне с гръм и трясък точно при мен. И много лесно можем да го загубим завинаги. Отношенията между консултанти и инвеститори във фондове са много различни от тези в офисите на банките. Те са дългосрочни, защото и двете страни имат нужда от дългосрочната печалба.  

Ако имате въпроси и съмнения относно инвестирането във взаимни фондове, говорете с консултанти, не ни жалете.

Николай Павлов
Директор "Връзки с инвеститорите" и
член на СД на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“
Мобилен тел. 0889 022 537
email: pavlov@elana.net
Информация за взаимни фондове и спестовни планове

#ElanaFundManagement
#инвестиции

Последна редакция: пн, 18 май 2020, 10:26 от Редактор***