Има ли завършили СДК Английски език в ДИКПО във Варна ? Интересува ме какъв е приемния тест. Каква е разликата между курсовете "А. Е. За начален етап" и само "А. Е "?