Здравейте! Темите, които открих са доста стари.
Изкажете мнение за частни и държабни кухни за района Връбница, Надежда, около Северен парк да доставят или да имат пункт.