Във Фейсбук групите има много момичета, които изработват всякакви картички, покани и украси. Може да потърсите там.
https://www.facebook.com/handmadesisiart/