Здравейте! Търся в групата родители на деца или възрастни с диагнозата артериовенозна малформация в мозък за да обменим опит?