Здравейте,
знам коя кръвна група съм и кой резус фактор, интересува ме пълния ми генотип - дали съм хомозиготна с еднакви доминиращи алели/ или хетерозиготна, т.е. имам ли алел 0. 

Какво изследване трябва да се направи за това? При кръводаряване прави ли се пълна формула на кръвта, това същото ли е като пълна антигенна формула? Това ли е нещото, което може да ми даде информация за генотипа- IAIA, IAIO, IBIB, IBIO ?