Възрастта, на която са близначетата в момента, е много подходяща да започнете плавно приучаване към заспиване в кошарките и да положите основите за една по-голяма самостоятелност, когато дойде време за лягане.
Добре е, обаче първо да уточните, дали имате приспиване изобщо в кошара, например за нощния сън и през нощта или пък през деня, когато е лошо времето? Ако все пак се случва да ги приспивате вътре, то как става това и може ли някой друг  да ги приспи? Когато заспиват в количката, само в движение ли става това или може и когато са на едно място? Колко дълго време спят там на дрямка?
Ние от 4 месец спим в количката. Другаде не искат. Близначета момче и момиче. Нз как да ги науча да спят другаде. Сега сме в 5 месец.