И какви помощи и привилегии бих имала там, с ЕР на ТЕЛК съм 85%, с МС, работя.
Също искам да работя и там, къде лига да погледна за информация за хора с увреждания, помощи, работа?