Приемна грижа

  • 2 928
  • 3
  •   1
Отговори
  • Мнения: 2
При брат шизофреник мога ли да стана приемен родител

# 1
  • Мнения: 170
Според Закона за закрила на детето лица, които не могат да кандидатстват за приемно
семейство са тези, които:

- не са навършили пълнолетие;
- са поставени под запрещение;
- са били лишени от родителски права или чиито родителски права са били ограничени, освен ако
- това е било по обективни причини и родителските им права са възстановени;
- не могат да бъдат настойници;
- са били отстранени от ролята на настойници, попечители или приемни семейства поради
- неизпълнени задължения;
- не са годни да изпълняват родителски функции поради липса на лични качества за възпитаване на
- дете и на материални условия за отглеждането и развитието на дете;
- са били осиновители и се е стигнало до прекратяване на осиновяването по тяхна вина по реда на
Семейния кодекс;
- страдат от СПИН или заразни болести като холера, дифтерия, полиомиелит, бруцелоза, малария и
др.;
- са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- имат образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер

https://asp.government.bg/uploaded/files/external/%D0%A1%D0%BE%D … 13___15_01_10.pdf

Не виждам да пише нещо свързано с това (или поне да е казано директно). Оценяването (след кандидатстване) трае 4 месеца, със сигурност ще Ви кажат, дали това е проблем, още при подаване на документи.

# 2
  • Мнения: 2 886
А заедно ли живеете с брат ви?

# 3

Общи условия

Активация на акаунт