Mimok,Успех Flowers Four Leaf Clover
Коментират,че втория пъзел е по-лесен,а на мен ми изглежда по-труден.