Тъи като от време на време се появяват въпроси, свърЗани с това, дали бремените жени могат да пътуват, реших да преведа набърЗо таЗи информация. Попаднах  случайно на статията. Надявам се да ви е от полЗа. А пък и лятото идва.... време За почивки и дълги пътувания..... grinning039

Пътувания по време на бремеността
(Става въпрос За почивка и дълги пътувания)

Много жени искат да пътуват поне още веднъж преди да се появи бебето. На какво трябва да обърнат внимание?
По принцип може да пътувате, ако нямате никакви проблеми по време на бременноста и лекарят ви удобри това начинание.

Кога е най-благоприятният период За пътувания?
Втората трета от бременността е най-подходящото време За пътувания, тъй като опасността от преждевременно раждане и спонтанен аборт е най-ниска преЗ тоЗи период. (около 5 месец) Освен това по това време на бременността жените се чувстват най-добре. (беЗ гадене и т.н.)

Къде да е почивката?
Почивката трябва да е отморяваща, беЗ напрежение или  допълнителни рискове.  По принцип няма ограничения, далечните пътувания също не са Забранени. ПодраЗбира се, че не трябва да предприемате пътуване в тропическите области, качвания по високи планини (над 4500 м) или авантюри иЗ отдалечени от цивилиЗацията места. Wink  
Трябва да се внимава, тъй като при смяна на климата органиЗмът се натоварва.
Медицинското снабдяване и хигиената трябва да са налице. Да се отбягват евентуални области с малария или др. тропически болести. Предварително трябва да се направят необходимите имуниЗации. Обаче не всички ваксини са подходящи За бременни. .......(пропускам информацията За пътувания в тропически държави)........................

Дългите слънчеви бани не са подходящи За бременните жени, тъй като те натоварват органиЗма и при определени условия могат да доведат до появата на пигментни петна.

Кои превоЗни средства са най-подходящи?
За преодоляването на големи раЗтояния За кратко време е най-подходящ самолетът. РеЗервирайте си място на пътеката, За да може да ставате и да се раЗхождате.  (при някои компании се получава и място отпред при авариините иЗходи) РаЗдвижвайте често краката, За да се намали рискът от тромбоЗи. Пийте достатъчно течности. Информирайте авиокомпанията За бременноста ви при реЗервирането на билетите. При някои от тях е необходим и атест от лекаря, че няма проблеми да пътувате. Някои компании също така имат ограничения след 36 г. седмица.

С кола не се препоръчва да иЗминавате дълги раЗтояния, особено когато вие самата шофирате. В случай че това ви се наложи, непременно иЗполЗвайте колана и правете почивки на 2 часа, по време на които се движете.