Милена Каменова подкрепя семейства, двойки, деца и родители да намерят решение на трудностите, които им пречат да бъдат свободни, хармонични и спокойни.

Според нея няма как да помогнем на децата, ако не обърнем внимание на родителите – те трябва да се събират, да споделят, да си дават идеи и да се подкрепят, за да не се лутат в информацията. В темата Милена разглежда предположенията на майките и татковците, които най-често застават между тях и децата.

Ценностите:

1. Трябва да имаме власт над децата, защото предполагаме, че по този начин:

- Детето ще ни слуша
- Ще знае кой оглавява йерархията
- Ще разбере, че сме силни
- Ще ни следва
- Ще имаме контрол
- Така е редно, защото така сме възпитани ние

Какво всъщност се случва? – Няма как да поемем контрола върху тяхното развитие и да очакваме децата да са самостоятелни

- Детето не се научава да поема отговорност за себе си
- Страхува се от родителите си
- Връзката на доверие в семейството е нарушена
- Има ниско себеуважение
- Спира да бъде спонтанно

Алтернатива?

- Отношения, основани на равно достойнство
- Приемане на детето на сериозно
- Открит искрен диалог
- Поставяне на граници с любов
- Изграждане на самостоятелност

Резултат: взаимно уважение между пълноценни личности, уверено и автентично дете

2. Предполагаме, че конфликтите между родителите са вредни, защото:

- Детето е наранено, когато родителите му не се обичат
- Крещенето на висок глас плаши детето
- Несъгласието между родителите е объркващо за детето
- Детето не разбира

Какво всъщност е важно?

- Начинът, по който протичат конфликтите, а не честотата им
- Да се реализират, а не да са скрити
- Детето да не е обект на конфликта
- От позиция на партньори, а не на родители

По този начин конфликтите:

- Укрепват интегритета на детето
- Учат го да се вслушва в себе си
- Укрепват близостта между членовете на семейството
- Родителите поемат отговорност за семейната атмосфера

3. Предполагаме, че само ако имаме време:

- Ще можем да сме пълноценни родители
- Ще можем да им дадем всичко, от което се нуждаят
- Ще бъдем винаги там, когато имат нужда
- Ще се тревожим по-малко
- Няма да им липсваме
- Няма да ни липсват

Какво всъщност е важно:

- Качество, а не количество
- Тук и сега
- Любопитство към техния свят
- Чуваме ги и ги виждаме
- Захранване на отношенията
- Важно е каква е вътрешната връзка с  родителите

По този начин:

- Автентичен контакт с детето
- Чувства се обичано
- Улеснява се отделянето
- Детето израства емоционално
- Учи се само да си доставя радост и да се грижи за себе си

4. Трябва да научим децата да бъдат отговорни към другите, защото предполагаме, че:

- Децата трябва да се учат да бъдат добри и състрадателни
- Трябва да уважават правилата и да се съобразяват
- Трябва да се адаптират към средата
- Така ще бъдат успешни в комуникацията и любовта

Какво всъщност е важно:

- Вместо да ги учим да спазват правила, нека ги научим да уважават граници
- Отговорността не може да се насажда
- Лична отговорност – към своите чувства, мисли и действия
- Да им предадем ценности, а не задължения
- От отношението към себе си произтича отношението към другите
- Емпатия към себе си

По този начин:

- Се научават на себеуважение
- Уважение към различието на другите
- Поемане на отговорност в съответствие с личните вярвания
- Поставяне на граници без чувство за вина
- Даване на любов без гняв и страх
- Автор на живота си, а не жертва

5. Детската агресия трябва да се наказва, защото чувстваме, че:

- Негативното поведение трябва да бъде прекъснато
- Страх, че детето ще стане неуправляемо
- Страх, че не се интересува от чувствата на другите
- Притеснение, че детето може да нарани
- Притеснение, че детето може да бъде наранено

Какво е важно:

- Агресията трябва да бъде разбрана
- Всяка агресия има обяснение
- Да подпомогнем конструктивното изразяване на гнева
- Уважаваме емоцията (гняв, страх, болка), поставяме граница на поведението
- Търсене на алтернатива: "Какво друго можеш да направиш, когато се почувстваш така?"

На какво ще се научи детето:

- Да осмисля поведението си
- Да изразява гнева си с уважение
- Да поема отговорност в комуникацията
- Да е свързано със себе си и да се свързва с другите
- Агресията намалява

Още митове и практическите съвети тук:

Последна редакция: ср, 27 окт 2021, 17:55 от Редактор*