Отговори
# 30
 • Мнения: 3 537
[е до осми клас идва всеки ден от 8 часа до 1ч.Децата ги взима от трудово,музика,рисуване,физическо и час на класа            И какво правят?
Нашата рисурсна учителка е била преди това възпитателка в помощното училище и знае много добре как да подходи към децата.Какво правят ли?Ами главно решават задачи.Зависи кое му куца на детето.Другите учители съобщават на рисурсния дадено дете с кой материал среща трудности,за да знае той на какво да набляга.Абе аз точно не мога да ти обясня,нека логопед Зара да се включи и ще ти обясни най-точно.При мен е малко по-лесно,защото нашата рисурсна учителка живее в другия вход и ако имам нещо да я питам ми е под ръка.

# 31
 • Мнения: 485
Здравейте!
Тъй като в момента нямам възможност да остана във форума по-дълго и да отговоря на всички въпроси, направо ще копирам един мой отговор за Екипа за комплексно педагогическо оценяване, който дадох в друг форум:

"Първо,ще започна с един цитат от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета :
чл.6а. Екипът за комплексно педагогическо оценяване има следните правомощия:
........
2. да проучва документите на деца и ученици със специални образователни потребности във връзка с проведени консултации и изследвания;
3. да приема и разглежда следните документи на деца и ученици с хронични заболявания:
4. да препоръчва за интегрирано обучение или за приемане в оздравителни училища деца и ученици с хронични заболявания въз основа на документите по т.3;
5. да извършва консултативна дейност и да осъществява психологическа подкрепа на родители или настойници при вземане на решение за избор на обучение на детето им - в интегрирано обучение и възпитание или в специално училище;
6. да извършва оценка на образователните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности в задължителна училищна възраст и да препоръчва интегрирано обучение и възпитание или обучение в специални училища;
7. да определя до двама ученика със специални образователни потребности в паралелка; тези ученици се насочват в паралелката с най-малък брой ученици за съответния клас;
8. да съдейства за ресурсното подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.....


Екипът е този,който насочва децата за интегрирано обучение и следи за неща като: колко деца със специални образователни потребности има в класа, където детето ще учи; има ли ресурсни учители, до каква степен има трудности детето; къде е подходящо да учи...
Не само няма логика в това да се представят пред Екипа след приемане в училището, но и не е редно. Изключението е само ако детето вече учи в общообразователно училище и проблемът е открит след приемането.

Още един цитат - от Закона за народната просвета:

Чл. 27. (Изм., ДВ, бр. 90 от 2002 г.)
(1) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се обучават интегрирано в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10.
(2) Задължение на училищата по ал. 1 е да приемат деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.


Идваме сега до това прословуто "задължение" на директорите, което се тълкува така:
Цитат:
директора нямал право да откаже на родител на дете с проблем


Да,ама не! Ако ставаше въпрос за родител, в закона щеше да пише, че директорът няма право да отказва на родител на дете със специални образователни потребности да го приеме в училище. А там не се споменава за родител. И единствената причина да не се споменава на кого всъщност няма право да отказва директора  е, че вече е регламентирана една такава структура, която има за задача да прави именно това - Екипа за комплексно педагогическо оценяване. Екипът ги насочва и директорът няма право да откаже.
Чувала съм и изказване,че Екипът нямал право да изследва децата,които се явяват пред него. Което отново си е противоречие, защото в Наредба №6 от 19 август 2002 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, която все още не е отменена, е посочено че деца със СОП се приемат в специални или в общообразователни учебни заведения след комплексно психолого-педагогическо изследване.
И напомням пак чл.6а, т.6 от Правилника /цитиран по-горе/:

6. да извършва оценка на образователните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности в задължителна училищна възраст и да препоръчва интегрирано обучение и възпитание или обучение в специални училища;

Как си представя някой, че може да се извърши оценка без изследване?!
Следователно Екипът не само че може , но и е задължен да изследва децата.
А това че някои екипи не го правят, е наистина жалко.

# 32
Чувала съм и изказване,че Екипът нямал право да изследва децата,които се явяват пред него. Което отново си е противоречие, защото в Наредба №6 от 19 август 2002 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, която все още не е отменена, е посочено че деца със СОП се приемат в специални или в общообразователни учебни заведения след комплексно психолого-педагогическо изследване.
И напомням пак чл.6а, т.6 от Правилника /цитиран по-горе/:
6. да извършва оценка на образователните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности в задължителна училищна възраст и да препоръчва интегрирано обучение и възпитание или обучение в специални училища;
Как си представя някой, че може да се извърши оценка без изследване?!
Следователно Екипът не само че може , но и е задължен да изследва децата.
А това че някои екипи не го правят, е наистина жалко.
[/quote]

Здравейте, въпросът ми е следният:
Как ЕКПО провежда психолого-педагогическо изследване на всяко дете? - то изисква достатъчно дълго време и срещи за едно дете, какво остава за n-брой деца. А срещата с всяко едно дете е една и за кратко време.
Интересно ми е да разбера къде действа такъв Екип, който наистина изследва в пълния смисъл на тази дума децата, а не само преглежда документи и маркира изследване.

# 33
 • Мнения: 485
Цитат
Интересно ми е да разбера къде действа такъв Екип, който наистина изследва в пълния смисъл на тази дума децата, а не само преглежда документи и маркира изследване.
Eкипът действа целогодишно, така че напълно е в състояние да изследва децата,които се представят пред него. За тази цел са предвидени и специалистите в него-психолог, логопед, специален педагог, учител от общообразователно училище или професионална гимназия и председател/експерт/. Всеки си върши неговата част от работата и накрая се разисква. Не виждам нищо невъзможно в това.  Laughing
Цитат
Какво представлява тази индивидуална програма при дете със СОП?Тя начина на преподаване,на изпитване или на оценяване касае ?
Индивидуалната програма обхваща всички области от развитието и обучението на детето. Ако на него му е трудно да усвоява материала, който е предвиден за съответния клас, в тази програма се поставят задачи,отнасящи се конкретно за това дете, за това,което за него е актуално и което то е в състояние да усвои. Например ако то има ограничени представи и понятия за околния свят, една от основните задачи на обучението по принцип ще бъде изграждане на адекватни понятия и обогатяване на представите. И това може да важи за всички предмети. Вече по отделните предмети задачите се конкретизират.
В зависимост от това дали детето може да усвои минимума от учебно съдържание, т.е. това,което се изисква за поставяне на оценка /3/, то си получава равностойни оценки. Ако детето е далеч от усвояване на материал за неговата календарна възраст, то по всяка вероятност ще получи удостоверение за завършен 8 клас, а не свидетелство за завършено основно образование. С това удостоверение вече може да бъде насочено от споменатия Екип към СОУ или професионална гимназия отново след преценка на възможностите и при съобразяване с придружаващи хронични заболявания или сензорни увреждания.
Цитат
И какво означава-тъй като децата са малко ресурсен учител ще има 1 или 2 пъти седмично.Те ще се срещат с него в у-ще след часовете ли,под каква форма ще са съвместните им занимания ?
Ресурсният учител работи с норматив 5-8 деца със специални образователни потребности. Колко време ще отдели на едно или друго дете,зависи от потребностите им. Схемата на работа се определя от училищния екип заедно с родителите. Краси 76 ти каза каква е работещата схема при тях. навсякъде децата са различни и се изисква съобразяване с това. Освен това има значение дали децата, с които работи,учат в едно и също училище или трябва да посещава няколко училища.При втория вариант е по-сложно.
Относно формата, под която работи ресурсния учител:
Той работи индивидуално и групово с децата след часовете; по време на някои от часовете, особено най-трудните,той присъства в часа и подпомага на място детето. Повярвайте, получава се. И аз бях от скептиците,но сега съм убедена,че това е една отлична форма на подкрепа, особено ако учителите са направили нужното другите деца да приемат детето със специални потребности.

Последна редакция: чт, 02 ное 2006, 20:01 от Logoped_Zara

# 34
 • Мнения: 485
Краси 76, едва сега прочетох това и се ужасих:
Цитат
Екипа ,които я прегледа беше логопед,психолог,масов и ресурсен учител и незнам още кой,защото аз бях по него време на барчето,не ме пуснаха вътре
Искаш да кажеш, че докато екипът е изследвал дъщеря ти,не си била допусната вътре ли?! Това е пълен абсурд, повече не допускай подобно нещо! Никой няма право да изследва детето ти в твое отсъствие! Бори се за правата си!

# 35
 • Мнения: 3 537
Краси 76, едва сега прочетох това и се ужасих:
Цитат
Екипа ,които я прегледа беше логопед,психолог,масов и ресурсен учител и незнам още кой,защото аз бях по него време на барчето,не ме пуснаха вътре
Искаш да кажеш, че докато екипът е изследвал дъщеря ти,не си била допусната вътре ли?! Това е пълен абсурд, повече не допускай подобно нещо! Никой няма право да изследва детето ти в твое отсъствие! Бори се за правата си!
Ами казаха че детето щяло да се притеснява като съм вътре. LaughingПък и както казах рисурсната ни е съседка,така че щом тя е с нея,аз съм спокойна.То мене от къде ли не ме вадят:при частния логопед влизах чак на края,само за да разбера какво са правили,когато и правят тестове за интелигентност,аз пак съм на вън,за да не се смущавало детето. Laughing

# 36
 • Мнения: 485
 Laughing Да не си от тези майки, които, като изследват детето им, не му дават една дума да каже,а говорят вместо него?  Laughing Laughing Laughing
Но това не означава,че трябва да стоиш отвън и не е оправдание да те гонят.

# 37
 • Мнения: 3 537
Laughing Да не си от тези майки, които, като изследват детето им, не му дават една дума да каже,а говорят вместо него?  Laughing Laughing Laughing
Но това не означава,че трябва да стоиш отвън и не е оправдание да те гонят.
Ами не.Едната логопедка при която ходихме,работеше в собственият си дом-в хола.И практиката и беше да заведем детето,работят 40мин. и след това отиваме за 5мин. да ни покажат  какво и как са правили.Ние при нея бяхме заради проблеми с писането и четенето.И с всички родители правеше така,не само с мен. LaughingИ с четенето много бързо се справиха двете.Е, и с моя помощ в къщи.Сега даже чете по-бързо и от баща си. Laughing Laughing Laughing

# 38
privet na vsichki koito sa v tozi forum. ochevidno e che za da ste tuk imate niakakav interes ili problem, kakto i az samata. imam sin na 9 godini s tejka forma na dislexia i veche vtora godina sreshtam PALNO bezrazlichie ot strana na direktori, uchiteli, roditeli na dezata ot klasa i koito se setite. vsichki kazvat che dteto mi e idiot, che ima mentalni problemi, che e bavno razvivasht se. ironiata e che az gi izlushvam, niamam izbor - te sa mnozinstvoto, a kogato se opitam da im obiasnia che e s dislexia, me skastriat che po tozi nachin skrivam nemojeneto i provala me kato roditel (a vsashtnost imam 3 deca e gi gledam dosta dobre (kakata e v am kolej palen otlichnik); che opravdavam  "maloumieto mu" s chustvitelen i vnimatelem, no s problem; moga da citiram po-grozni i grubi dumi kam men - da ne govoria kak sina mi namaliavala uspevaemostta na uchilishteto.
UJAS ot bezrazlichie. namerih edna logopedka - "raboti" s nego 45 minuti na sedmica - tova e podigravka s deteto, s usiliata ni kato roditeli. veche sme otchaiani i neznaem kakvo da provim i kak da prodaljim, deteto izpada v psihologicheski problemi, a az ne moga da rabotia (uvolniha me zasthtoto ne sum 100 % v rabotata,a imam deca i to ednoto e nenormalno) zashtoto triabva da sum u doma da opraviam ranite koito bezrazlichieto prez denia e prichinilo. kakvo da pravim ot tuk nasetne, kato v uchilishteto ne pravia nishto a samo povtariat, che e zavarshil 3 klas po milost. kakva milost? che ne ia vijdame v smachvaneto i unijavaneto na deteto vseki den, vseki edin moment?
molia pishete kakvo ste prejiveli, kak ste se spravili, vshichki komentari sa dobre doshli. predvaritelno blafodaria.

# 39
Здравейте!Имам един въпрос към вас.Ако можете да ми помогнете и да ми отговорите ще съм ви много благодарна.Значи аз съм родител на дете от 1 клас.Паралелката ни е с 13 деца,от които едното дете е с частично увреждане на слуха и говора,но със него се занимава в училището и ресурсен учител и детето се адаптира много добре към средата с нормалните деца  и положителното отношение на децата и госпожата му влиаят много добре.Но сега в нашата община приеха решение,че цялото ни училище ще бъде слято с друго и децата ще са около 30 в паралелка.А аз се притеснявам,че увеличението на бройката на децата ще повлияе зле на поведението и бъдещото развитие на въпросното дете.Можете ли да ми кажете, ако има дете с такъв проблем в клас,дали можем да запазим бройката на класа ни-тя да си остане 13 деца?Или ако не успеете да ми отговорите,поне къде мога да се обърна за подобна информация.

# 40
 • София и там където не се пуши
 • Мнения: 12 141
Здравейте!Имам един въпрос към вас.Ако можете да ми помогнете и да ми отговорите ще съм ви много благодарна.Значи аз съм родител на дете от 1 клас.Паралелката ни е с 13 деца,от които едното дете е с частично увреждане на слуха и говора,но със него се занимава в училището и ресурсен учител и детето се адаптира много добре към средата с нормалните деца  и положителното отношение на децата и госпожата му влиаят много добре.Но сега в нашата община приеха решение,че цялото ни училище ще бъде слято с друго и децата ще са около 30 в паралелка.А аз се притеснявам,че увеличението на бройката на децата ще повлияе зле на поведението и бъдещото развитие на въпросното дете.Можете ли да ми кажете, ако има дете с такъв проблем в клас,дали можем да запазим бройката на класа ни-тя да си остане 13 деца?Или ако не успеете да ми отговорите,поне къде мога да се обърна за подобна информация.
До колкото знам в инспектората по образование.

# 41
 • Мнения: 485
Можете ли да ми кажете, ако има дете с такъв проблем в клас,дали можем да запазим бройката на класа ни-тя да си остане 13 деца?
Няма предвидена такава възможност за съжаление. Само за предучилищна възраст е предвидено,че ако има деца със специални облазователни потребности в групата, то тя се формира на минимума. За училищна възраст няма такова нещо.
Но щом има ресурсен учител,няма страшно.
Да не би да си от Димитровград?Защото там сливат няколко училища и доста се разшумя.

# 42
 • ...на брега на голямата река....и близо до морето
 • Мнения: 214
Здравейте!Имам един проблем и се надявам,че с ваша помощ ще мога да го разреша.Имам дъщеричка на 6 год. и половина,която е незряща и пред мен стои въпроса,къде и как ще стане обучението й.Ние живеем в Пловдив,а училищата за незрящи деца са в София и Варна.Съветват ме, че трябва да я изпратя във Варна,там да протече обучението й,да я оставя на нещо като на пансион и да ходя да я виждам,когато имам възможност/в месеца най-много по 1 път/,там щели да се грижат за нея много добре,но аз не мога и не искам да се разделям с нея,да я отсавя в ръцете на напълно непознати хора.В момента посещава детската градина за деца с увреждания "ЕЛИЦА",дори ходи и на допълнително обучение за незрящи в един рехцентър в града ни,но това ще продължи само още 2 месеца и след това трябва да продължим по-нататък,но къде..?
Затова се обръщам към вас за съвет и помощ.Ако има родители,които вече са минали по този път и са се сблъскали със същите проблеми,моля Ви пишете,ще Ви бъда много блгодарна!

Последна редакция: пн, 05 юни 2006, 16:01 от eli-nora

# 43
 • София и там където не се пуши
 • Мнения: 12 141
Аз нямам такъв проблем, но Пловдив е голям град и ако е необходимо бих проучила и надала глас за направа на такова обучение. Друго, което бих направила да проуча и да се преместа в София или Варна да живея и работя.

# 44
 • Мнения: 485
Аз лично те съветвам да не отделяш детето от семейството. Важно е да ходи при педагог за зрително затруднени деца /тифлопедагог/, ако има възможност, нека ходи и на логопед, защото определено при децата със зрителни проблеми се изисква много сериозно обучение за разбиране смисъла на понятията и изграждане на възможно най-адекватни представи. Но дете на 7 г. да не вижда родителите си месеци или в месеца 1 път, макар и в името на обучението, не, не мога да се съглася.

Общи условия

Активация на акаунт