Здравейте, следващата година ми предстои отлагане на детето от 1-ви клас.
Не ми се иска да остане в детската градина, за да може да свиква с училището.
В тази връзка искам да питам майки на деца със СОП в Младост за съвети и опит.
Не знам на къде да се ориентирам.
Детето е със Синдром на Даун.