Тази тема е преместена в Нашите деца от 1 до 6 години.

http://www.bg-mamma.com/?topicrefid=18;topic=1046172