Проблем с учител

 • 11 649
 • 80
 •   1
Отговори
 • Мнения: 105
Здравейте!

Синът ми е 7ми клас и малко встрани от темата искам да разбера какви права има той/аз. Рових се из нормативни документи цяла нощ и нищо полезно не намерих. Казусът ми е следният: От днес децата са в грипна ваканция, а снощи получих две "честитки" по физика - две слаби оценки, нанесени от учителката късно вечерта. Срочната оценка следва да е 2, защото другата текуща оценка е от входното ниво - 3. Съжалявам, че още тогава /началото на есента/ не отидох да се разправям с въпросната учителка, защото оценката не беше справедлива - напр. това че поправени от синът ми отговори в теста не се зачитаха. Та така. Госпожата не преподава нищо цял срок, аз самата го карах да си учи от учебника и той ме слушаше. Моите инструкции за тази година бяха - гледай български и математика, другото - да е прилично /имах предвид 5-6, в краен случай - 4/. Синът ми е добър ученик. Преди 2 седмици имаха контролно по физика, на което той каза, че се е справил добре, но резултати не дойдоха. Миналата седмица имаха свободен и така го докарах до тук. Учителката е нова в училището и на родителската среща /без да съм експерт/ ми се видя доста странна - и като поведение, и като изразяване. Например каза, че от голямо значение за нея са посещенията в музеи и физиката в къщи???????? Какъв полезен ход имам и имам ли такъв?Редно ли е след реално края на срока да пристигат текущите оценки, когато никой няма възможност за ответна реакция ... Имам нужда от съдействие ..., защото ще се пръсна ... Моля ви дайте ми акъл какво да правя.

# 1
 • софия
 • Мнения: 78
може да се яви пред комисия и неината оценка е меродавна

# 2
 • Мнения: 105
Как технически става това? В комисията присъства ли учителката? И комисията не е ли за годишна оценка само?

# 3
 • Мнения: 2 050
Тази оценка може да е от тест, който е проверен през ваканцията. За да се оформи срочна оценка трябва да има три текущи. Обикновено за мен оценката от входно ниво няма толкова голяма тежест. Изпитван ли е устно?  Има ли как да се свържете с нея ?

# 4
 • Велико Търново
 • Мнения: 1 402
А защо не говорите с учителя , например? За протокола не съм учител, но не мога да разбера какво е това търсене на права из нета, без да сте говорили първо с учителя. И това , че детето ви е добър ученик, автоматично ли го прави и добър по физика, защото аз например винаги съм имала 5-6 , ама имаше 1-2 предмета, които ми бяха много слаби. И как знаете какво преподава и какво не ? Ако пък сте толкова сигурна , че учителката е проблемът, директорът е този към когото също трябва да се обърнете! И друг въпрос, само вашето дете ли има проблем с тази учителка? Като бях в гимназията смениха точно учителя по физика и новият не бе работил с деца, а идваше от университета. Всички имахме проблем. Тогава родителите говориха и с него, и с директора и нещата се оправиха. Човекът смени леко метода на преподаване, осъзна , че не сме студенти...

# 5
 • Мнения: 8 976
Колко часа физика учи седмично? Електронен дневник ли имат? Две ли са двойките или три? Тази от входното ниво кога сте я видели?  Кога е края на първи срок и кога започва втория срок (до тогава има ли час по физика)?
------------------------
НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
В сила от 20.09.2016 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.

Раздел II.
Текущи изпитвания
Чл. 11. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.
(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове.

Чл. 12. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;
2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.
(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва текущото изпитване по чл. 11, ал. 2.


Чл. 33. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са:
1. поправителни изпити;
2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХII клас;
3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори гимназиален етап на средното образованиеПоследна редакция: сб, 26 яну 2019, 11:24 от Pepina_n3

# 6
 • Мнения: X

Чл. 33. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са:
1. поправителни изпити;
2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХII клас;
3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.

Иначе има и изпити за определяне на срочна оценка, но те не се отнасят за вашия случай.
Скрит текст:
Чл. 37. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат от:
1. учениците, обучавани в дневна, във вечерна, както и в комбинирана форма при обучението при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1;
2. учениците, обучавани в дистанционна и в индивидуална форма, които до началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование;
3. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4 ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната форма, които до началото на втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, изучавано през съответния учебен срок и за съответния вид подготовка.
Броят на задължителните текущи изпитвания е:
Чл. 12. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;
2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично;
4. (нова - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) три текущи изпитвания по учебни предмети или модули от учебната практика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 се включва текущото изпитване по чл. 11, ал. 2. ( т. е. входното)


Технически срокът не е приключил въпреки грипната ваканция.
Двойка за първия срок не означава двойка за годината. Ако детето се стегне, може да изкара по-висока оценка за втория срок, съответно за годината.

# 7
 • София
 • Мнения: 38 781
Говорете с учителката.
Да, знам, че особено учителите по природни предмети се чувстват пренебрегнати в 7 клас и сякаш нарочно гледат да прецакат ученика.
Вероятно втория срок няма да му остави такава оценка.

# 8
 • Майничка
 • Мнения: 12 628
Писах на лични.

# 9
 • Мнения: X
Аз най-напред бих се консултирала с останалите родители дали и с техните деца положението е подобно, за да съм сигурна от къде точно се получава проблема. След това бих говорила с учителката и директора. Не сме длъжни като родители да сме запознати с всички нормативни документи. За мен по скоро е важно да има добра комуникация с учители, директори и родители. Успех

# 10
 • Мнения: 2 494
Веднага се захванахте да търсите проблем с учителката.
А съвети като да започне да учи повече детето, да ходи на консултации по физика като не му е ясно нещо....
Много се съмнявам, учител да остави двойка за срока така без причина. Ако има една двойка, мога да приема, че ученикът не се е подготвил точно за това изпитване или не е разбрал материала. Обаче за да има двойка за срока явно двойките са няколко. Това говори за системни пропуски.

# 11
 • WonderLand
 • Мнения: 3 896
Веднага се захванахте да търсите проблем с учителката.
А съвети като да започне да учи повече детето, да ходи на консултации по физика като не му е ясно нещо....
Много се съмнявам, учител да остави двойка за срока така без причина. Ако има една двойка, мога да приема, че ученикът не се е подготвил точно за това изпитване или не е разбрал материала. Обаче за да има двойка за срока явно двойките са няколко. Това говори за системни пропуски.

Хе, че ако учителката не е виновна кой ще е Grinning

# 12
 • Мнения: 3 251
Учителката ги е нанесла късно вечерта? То детето и то ли сега разбира?
Да ходиш да се "разправяш"???

# 13
 • Мнения: 105
Здравейте!

Извинявам се за късния отговор, но имаше проблем с нета - нямаше такъв.

Та историята е следната - има 3 входящо ниво /заради незачетени поправки в теста - това лично го видях/.


Предметът се изучава - веднъж седмично. Преди 2 седмици правят контролно, резултатът 2 е нанесен на 25.01.19 в 19 ч. и пристига още една 2ка - устно изпитване отново нанесена на 25.01.19 в 19 ч. Аз ги виждам късно вечерта в петък и изпадам в абсолютна паника - видно от темата! Синът ми също узнава за оценките си в събота сутринта. Не съм виждала теста, синковецът твърди, че не е бил изпитван.


На всичкото отгоре спира и нета!

Намерих телефона на учителката и мъжът ми говори с нея. Тя даде спешно да се прави проект. Търчехме да го пускаме от друго място /с нет/.

В крайна сметка тази сутрин видях, че му е писала 6 и е оформила 3. Така че сме почти с хепи енд.

НО

има нещо процедурно безкрайно нередно в цялата тази история. Не може реално след края на срока да получаваме текущи оценки и да нямаме никаква възможност за реакция.


Аз също съм била учител, разбира се, че всеки може да се издъни /на изпитване, тест .../, но не става дума за това. Не ти се дава никава възможност за корекция или реакция. Просто си пред свършен факт.


Не съм от майките, които считат децата си за непогрешими, даже по-скоро съм точно наобратно.

А по отношението на "разправянето" - честно казано не считам съвременните учители за непогрешими и винаги прави. Не смятам, че поправянето на отговори в тест, автоматично анулира верните отговори. Да, и съжалявам, че не отидох да се "разправям". И както във всички прослойки на нашето общество има и добри, но и има и слаби специалисти - съжалявам, но не винаги титлата учител отговаря на съдържанието.

Благодаря на всички за съдействието!!! Пуснах темата, защото във форума винаги съм получавала адекватно съдействие по всякакви въпроси. И бях абсолютно наясно, че ще има потребители, които ще ми "набиват канчето" и ще ми обърнат внимание - че повредата е в "моя телевизор", повярвайте ми в този случай - не е.

# 14
 • София
 • Мнения: 38 781
По принцип петък вечер е стар кофти номер. А и в края на срока вече става прекалено.

Общи условия

Активация на акаунт