Здравейте, за децата, които в момента са 9-10 клас и се профилират 11-12 клас, знае ли се какви оценки ще се взимат при кандидатстване  медицина?
Не виждам на страницата на МУ-София да има качена информация по въпроса.
(т.е. ако темата се следи от бъдещи кандидатстващи и имате повече информация, ще съм благодарна)

Това ще стане ясно в годината на кандидатстване, т.е. първият набор по новата програма - след 2 години.
Тези неща се гласуват на Академичен съвет на съответния ВУЗ и сега такава информация не могат да ви дадат.