Здравейте,

Има ли родители на деца посещавали или посещаващи яслена група в сграда 2 на ОДЗ 160 ?

Какво ви е мнението за екипа? Има ли нерегламентирано увеличаване на бройките в групите? Излизат ли децата навън, независимо от сезона? Имат ли ТВ в стаите?