Темата е с отдавна изтекла давност, а авторът е пожелал забравяне.
Заключвам.