Когато се говори за готовността на детето за училище, обикновено се има предвид някакво абстрактно, средностатистическо дете, което е лишено не само от индивидуалност, но и от пол.

Повечето родители, а даже и педагозите, в изискванията си не правят принципна разлика дали става въпрос за момче, или за момиче. Считат, че е достатъчно детето да се старае повече и успехът му е гарантиран. На практика обаче всички признават, че момчетата в по-голямата си част по-трудно усвояват материала от детската градина и началното училище в сравнение с момичетата.

Природата е определила при човека два типа поведение – мъжко и женско. Жената поддържа дома и се грижи за потомството, мъжът ходи на лов за мамути, завладява нови територии и усвоява нови технологии.

Макар че детството на момчетата и момичетата протича в един и същи свят, те го възприемат различно, вървейки по свои, различни пътища.

Момчетата би трябвало да се подготвят за училище по различен начин от момичетата. И вкъщи, и в детската градина, и в началното училище с възпитанието и обучението на децата се занимават главно жени. Жени са и по-голяма част от авторите на учебните програми, учебниците и учебните пособия. Напълно естествено е, че в тях те прилагат и изцяло женски стратегии. В резултат на това момичетата усвояват по-успешно материала в сравнение с момчетата.

За да може синът ви да преодолее всички подводни камъни в подготовката за училище, към него трябва да се приложи и по-различна, мъжка стратегия.

Заложете на развитието на интелекта като цяло. За бъдещия първокласник ще бъде по-полезно да го запишете на курс по шахмат или конструиране, отколкото да го карате да учи наизуст. Не му казвайте предварително какво и как да направи. Нека сам да потърси принципа на решение на задачите, макар и бавно, и тромаво в началото. Поощрявайте го да търси и поправя грешките си. Ако не успее, посочете му ги. По-добре е да му показвате нещата, отколкото да му разказвате за тях. Използвайте ярки, нагледни пособия. Словесните инструкции трябва да бъдат кратки и ясни. Не се стремете към перфекционизъм – достатъчно е домашното да е написано вярно и четливо. За момчетата е по-лесно да усвоят графичните навици, ако първо ги упражнят в голям формат – с дебел маркер на голям лист хартия, с пръчка в пясъка – и чак тогава постепенно да смаляват мащаба.

Колкото се може по-често въвеждайте в заниманията игри и творчество. За момчето е по-лесно да усвои умението за защриховане, ако рисува карта на тайнствена страна, а да се учи да чете – по писмата на въображаем приятел.

Измислете ролеви игри, в които синът ви може да се постави на мястото на отличника, на непослушното дете, на учителя и т. н. Разигравайте сценки с нарисувани или направени от пластилин герои.

Направете му „дъска на успеха“, където да нанасяте неговите постижения.
 
Съществени различия между момичетата и момчетата

Момичета:
-   При тях речта се формира по-рано, отколкото при момчетата – както устната, така и писмената. Успехите в училище зависят пряко от нивото на речевото развитие.
-    Успешно работят по образец, стараят се да доведат работата си до съвършенство, но рядко се опитват да усвоят самостоятелно нови навици или да предприемат нови стратегии.
-   Зрително-моторната им координация е по-съвършена, отколкото при момчетата, което им позволява без особени затруднения да усвояват нужните графични навици.
-   Могат да установят и запазят емоционален контакт със значимите за тях възрастни и с връстниците си. Главната учебна мотивация за тях е одобрението от страна на учителите и родителите.
-   Искат да ходят на училище главно заради одобрението на семейството и околните.
-   Даже в предучилищна възраст с лекота отделят игровата от учебната дейност.

Момчетата:

 -   Речевото развитие се извършва по-бавно. При тях успехите не зависят толкова от него, колкото от общото ниво на интелекта.
 -   По-интересно им е самостоятелно да търсят нестандартни решения на нови задачи, отколкото да копират готови модели.
 -   Фината моторика при тях се развива по-бавно, отколкото при момичетата, но затова пък е по-добре развита координацията между общите движения, далечното зрение, пространственото мислене.
 -   За тях е особено важно да се изкачат високо в йерархията на връстниците си, да получат потвърждение на статуса си от значимите за тях възрастни.
 -   Привлича ги новият социален статус, възможността да станат „големи“.
 -   Игровите и учебните мотиви съставляват едно цяло.

За да бъде обучението на децата организирано рационално и да води до позитивно развитие на учениците, не бива да се подценяват съществените различия между момчетата и момичетата в процеса на усвояване на знания. Качественото образование включва използването на такива методи и подходи на обучение, които да гарантират успеха на учениците и тяхното личностно развитие. За постигането на тази цел те трябва да са по-чувствителни към пола на децата, за да могат успешно да се преодолеят всички трудности по време на обучението им в началното училище.

 Автор: Радост Николова

Последна редакция: чт, 08 авг 2019, 07:15 от Редактор*