Има ли родители на деца посещаващи ДГ 72 в Студентски град? Може ли мнения?