"Даби, даби", "гъсеница", "Капитане, капитане, какво е морето?", "Подаръци", "Обущар", "Стражари и Апаши", "Въшки", "Кър". За ластика също се сещам, не знам дали се брои.