Има ли дете с каналопатия? Мутация в някой от гените, свързан с калциевите канали?