Здравейте, интересно ми е да разбера каква е образователната система в Швейцария. Каква е системата за кандидатстване за висше образование на български деца, желаещи да продължат образованието си там. Високи ли са таксите?
Благодаря на включилите се!