Може ли мнение за детската градина, за учителки в 78 ДГ в Дъррвеница?
Яслата май не била много ок, но детската градина как е?