Има ли момичета , които нашиват карета или шевици ? Покажете какво нашивате .