Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИ

 • 30 784
 • 8
 •   1
Отговори
1.Заявление/получава се от Дирекция социално подпомагане/
2.Удостоверение за граждански брак
3.Удостоверения за раждане
4.Медицински свидетелства,изследвания за СПИН,Васерман,туберколоза и удостоверения от психодиспансер
5.Документи за материалния статус на семейството/служебни бележки за доход,банкови извлечения,нотариални актове/
6.Свидетелства за съдимост
7.Свидетелства от Национална Следствена служба/за наличие или липса на висящи дела/
8.Удостоверения ,че не сте лишавани от родителски права/получават се от Общината по местоживеене/
9.Два броя препоръки от близки хора

# 1
 • Мнения: 441
На нас ни искаха още и:

Писмена декларация по чл.54, ал.6 от Семейния кодекс с нотариално заверен подпис, че даваното ни съгласие за осиновяване не е свързано с материална облага.

Копия от медицински документи за стерилитет и стари епикризи, ако такива има налице.

# 2
 • Мнения: 772
1. Молба до дирекция "Социално подпомагане", отдел "Закрила на детето" за изготвяне на доклад и становище за годност за осиновяване.
2. Удостоверение за сключен граждански брак
3. Препоръка от местоработата на двамата съпрузи
4. Препоръки от близки по местоживеене - 2 броя
5. Удостоверение за доходите от последните шест месеца на двамата съпрузи
6. Нотариално заверен акт за жилище
7. Медицинско свидетелство за физическото състояние с прегледи от личния лекар и изследвания за заразни и венерически болести като СПИН, сифилис, хепатит и за туберкулоза от тубдиспансера на двамата съпрузи
8. Медицинско свидетелство за психическото състояние на двамата съпрузи
9. Свидетелство за съдимост на двамата съпрузи
10. Удостоверение за раждане
11. Лични карти
12. Удостоверение от Прокуратурата, че няма заведени дела от общ характер
13. Удостоверение от Данъчна служба за декларирани данни
14. Удостоверение за семейно положение
15. Удостоверение за родителски права

# 3
 • При рома, пурите, какаото и бабиериндосите
 • Мнения: 3 606
Някой има ли въпросната молба или пък линк към някъде в нет-а където я има че да видя какво представлява. Ако някой има възможност да я сканира моля да я пусне тук.

# 4
 • Мнения: 412
ами ако нямаш жилище на собствено име?освен това аз съм в майчинство с близнаци и взимам 130лв месечно?!и от значение ли е това че искаме болно детенце?

# 5
 • При рома, пурите, какаото и бабиериндосите
 • Мнения: 3 606
С Галатея подготвяме подробно описание на пакета документи и изискванията към кандидатите. Но не мисля че ще имаш проблем. Четох твоята история - много е затрогваща.Стискам палци да успеете. Hug

# 6
 • При рома, пурите, какаото и бабиериндосите
 • Мнения: 3 606
За улеснение на бъдещите осиновители. Материалите са предоставени от Галатея. Ще се опитаме да ви покажем като основно съдържание доклада който се изготвя въз основа на подадената молба, но ще трябва да сте търпеливи:) Дано сме ви помогнали да се ориентирате. Ще допълваме информация.


1. Молба до дирекция "Социално подпомагане", отдел "Закрила на детето" за изготвяне на доклад и становище за годност за осиновяване.

Цитат
ДО

                                             ДИРЕКТОРА НА

                                             ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО

                                             ПОДПОМАГАНЕ"

                                             гр./с. ...............

                               ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Кандидат-осиновител: Име, презиме, фамилия: ..................................................... ЕГН: ..................................... тел.: ........................... Настоящ адрес: ............................................................. Образование: ............................................................... Какво работи в момента: .................................................... На какъв език се говори в семейството: ..................................... Религия: ................................................................... Граждански статус: ......................................................... Съпруг/съпруга: ............................................................ Име, презиме, фамилия: ..................................................... ЕГН: .................................... тел.: ............................ Настоящ адрес: ............................................................. Образование: ...............................................................

Какво работи в момента: .................................................... На какъв език се говори в семейството: ..................................... Религия: ................................................................... Граждански статус: ......................................................... 2. Икономическо състояние:

     а) среден доход на член от семейството през последните

        6 месеца ...........................................................

     б) жилище (подчертайте): собствено, под наем, брой стаи ...............

3. Какво дете бихте искали да осиновите? възраст на детето .......................................................... брой деца .................................................................. предпочитания към пола на детето ........................................... 4. Бихте ли осиновили дете със: (Отговорете с "да" и "не".)

     а) физически увреждания

     б) умствени увреждания

     в) нуждаещо се от лечение

     г) преживяло насилие

5. Имате ли собствени деца:

     а) да

     б) не

6. Били ли сте осъждани? (Ако отговорът е "да", напишете кога, за

   какво престъпление.)

     1. не     да ..........................................................

     2. не     да ..........................................................

7. Имате ли хронични заболявания? (Ако отговорът е "да", напишете

   какви.)

     1. не     да ..........................................................

     2. не     да ..........................................................

8. Причини, поради които искате да осиновите дете: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Дата:                                        Подпис:

                                                     1. .....................

                                                     2. .....................
След подаването на тази молба служба Социално подпомагане изготвя доклад което съдържа следната информация:...........


*********

2. Удостоверение за сключен граждански брак(и копие)
3. Препоръка от местоработата на двамата съпрузи(пример)
4. Препоръки от близки по местоживеене - 2 броя(пример от препоръката на Искрица Надежда)

Какво трябва да е написано в препоръката за кандидат-осиновителите?
В заглавната част на препоръката се пише от кого е написана и за кого, с посочване на трите имена, ЕГН, местоживеене, месторабота и телефон.
Започва се с естеството на познанството – приятел, съсед, колега, семен лекар и т.н., отбелязва се от колко години е познанството и каква е честотата на контактите – ежедневно или седмично.
Изразява се мнение относно личностните и родителските качества на кандидат-осиновителя с коментар относно това доколко е подходящ за осиновител.
Сподея се наблюдението относно взаимоотношенията на кандидатите един с друг като съпрузи и как общуват с деца.
Прави се преценка дали осиновеното дете ще бъде равнопоставено с другите осиновени ии биологични деца, ако има такива в семейството.
Ако се познават родителите на кандидат-осиновителя, добре е да се посочи и тяхното отношение към осиновяването.
В заключителната част след изразяване на допълнителни наблюдения и коментари, ако има такива се заявява положителната препоръка и след отбелязване на датата, поръчителят се подписва собственоръчно.

5. Удостоверение за доходите от последните шест месеца на двамата съпрузи(обяснение какво да съдържа)
6. Нотариално заверен акт за жилище(и копие)
7. Медицинско свидетелство за физическото състояние с прегледи от личния лекар и изследвания за заразни и венерически болести като СПИН, сифилис, хепатит и за туберкулоза от тубдиспансера на двамата съпрузи(и копие)
8. Медицинско свидетелство за психическото състояние на двамата съпрузи-( от психодиспансер)(и копие)

В медицинското свидетелство на кандидат-осиновителя, след прегледи на психиатър, дерматолог и интернист трябва да е описано, че е добро общото му здравословно състояние и няма психически и умствени заболявания и физически дефекти, които да пречат на пълноценното изпълнение на задълженията му като осиновител.
Необходимо е да има преглед в туберкулозния диспансер с изследване на манту за изключване на туберкулозно заболяване.
Необходимо е направените лабораторни изследвания за венерически болести – сифилис и СПИН и за хепатит Б да са с отрицателни резултати.
На чуждестранните кандидат-осиновители се изследва урината за злоупотреба с упойващи вещества – алкохолл, амфетамин, приспивателни, ензодиазепини, кокаинов метаболит, опиати, фенциклидин, марихуана метаболист и резутатите от изследването трябва да са отрицателни.


9. Свидетелство за съдимост на двамата съпрузи(от съда)
10. Удостоверение за раждане
11. Лични карти
12. Удостоверение от Прокуратурата, че няма заведени дела от общ характер
13. Удостоверение от Данъчна служба за декларирани данни
14. Удостоверение за семейно положение(служба ГРАО)
15. Удостоверение за родителски права (служба ГРАО)

Добре е да имате копие от всички документи за да остане един комплект за вас.За всеки случай.
ПРОЦЕДУРА ПО ОСИНОВЯВАНЕ

Как става включването на българско семейство, което желае да осинови дете в регистъра на чакащите кандидат-осиновители?
Българско семейство, което желае да осинови дете, подава писмена молба до директора на дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес за изготвяне на Социален доклад със Становище за годност за осиновяване.
В срок от 3 месеца от подаване на молбата се прави проучване на годността на семейството да осинови дете. Сппециализиран социален работник от дирекция “Социално подпомагане” се среща със семейството няколко пъти и изисква от него необходимите за осиновяване документи. От разговорите с всеки осиновител поотделно и заедно, социалния работник получава впечатление дали молителите са подходящи за осиновяване на дете. Въпросите, които той задава са свързани с мотивацията им за осиновяване, с тяхното минало и настоящо положение, с брака, с финансовото им състояние, със здравословното и моралното им състояние, професионалното им развитие, със семейното им обкръжение и отношението на роднините им към осиновяването, с разкриването на осиновителската тайна и други.
След преценка на възможностите на кандидат-осиновителите да се грижат за дете се изготвя Социален доклад за годността на семейството да осинови дете. В седемдневен срок от представянето на доклада, директорът на дирекция “Социално подпомагане” издава разрешение за осиновяване на семейството, което е със срок за две години. Служебно се съобщава за вписването на семейството в регистъра на съответната регионална дирекция “Социално подпомагане”, а по искане на семейството – може и в регистрите на други регионални дирекции “Социално подпомагане”.

***

Процедура по осиновяването на български осиновители

Каква е процедурата по осиновяване на дете от български осиновители?
След като са одобрили предложеното им от Съвета по осиновяване дете, осиновителите чрез Съвета по осиновяване подават молба за осиновяване заедно с цялата събрана преписка в окръжния съд.
В 14-дневен срок от постъпването на молбата се насрочва заседание в окръжния съд при закрити врати за запазване на тайната на осиновяването. В заседателната зала на съда присъстват окръжният съдия, секретар-протоколчик, окръжният прокурор и осиновителите.
След като разгледа молбата с приложените към нея документи, изслуша страните по делото и заключението на окръжния прокурор, съдът се произнася с решение по допускане или не на осиновяването и за смяната на имената на детето, което се обявява незабавно в края на заседанието.
Окръжният съд постановява да се състави нов акт за раждане, в който осиновитеите се вписват като родители. Новият акт за раждане на детето се съставя от общината по постоянния адрес на осиновителите след влизане на решението в сила, след 14-дневен срок.
Детето се дава на осиновителите от управителя на заведението, където то се отглежда сллед предаване на препис от решението на съда и подписване на Акт за предаване на детето на осиновитеите му.
Управителят на заведението уведомява писмено отдела “Закрила на детето” на дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене на осиновителите и семейния лекар за наблюдение на детев следосиновителния период.
***
Кои са най-честите въпроси, които задават кандидат-осиновителите, когато детето е избрано?

Най-честите въпроси, които задават кандидат-осиновителите, когато детето е вече избрано са свързани със здравословното, физическото и психическото му състояние, с фамилната оремененост и етническия му произход.  Питат с какво тегло е родено детето, боледувало ли е и с какво е лекувано, в кои часове се храни и кога спи, с какво се храни, има ли алергия към храни и лекарства, редовно и са правени имунизациите му. Интересуват се още как изглеждат биологичните родители, каква е възрастта им, какво е образованието им и какво работят, имат ли други деца. Напоследък питат как и кога да кажат на детето, че е осиновено.

***

Какви задължения към осиновителите има дирекция “Социално подпомагане”?

Освен изготвянето на Социалния доклад и Становището за годност на осиновителите да осиновят дете, отделът “Закрила на детето” на дирекция “Социално подпомагане” осигурява наблюдение и проследяване на адаптацията на детето в новото семейство в следосиновителния период за срок от две години от датата на осиновяването.
***
Какви са изискванията при предаване на детето на осиновителите?

Предаването на детето на осиновителите трябва да става след влизане в сила на решението на съда, след 14 дни от деня на делото, след подписване на Акт за предаване на детето.
На осиновителите се дава подробно Медицинско свидетелство за здравословното състояние на детето с данни за протичане на раждането, за физическото и психическото му развитие, за храненето и за прекараните заболявания, за направените имунизации, за проявите на непоносимост към някои храни и лекарства, ако има такива.
Медицинското свидетелство осиновителите предават на семейния лекар, който поема по-нататъшното наблюдение.


# 7
Zdraveite i 4estita vi koleda.Iskam da vi popitam ne6to vav vrazka s osinovqvaneto.V momenta  sam v Italiq i imam priqteli  italianci 4udsesna dvoika stabilni i spokoini koito ot 16 godini nqmat deca .Mnogo 4esto si govorim na tazi tema i me pomoliha da popitam kak e vazmogno da stane tova ISKAT DA SI OSINOVQT BALGAR4E DETE OT BALGARIQ E LI E VAZMOGNO  MOLQ POMOGNETE MI ZA6TOTO AZ NE SAM NAQSNO S NE6TATA I SAMO GI OBARKVAM  bLAGODARQ VI 6TE 4AKAM OTGOVORA NA MOQT ADRES  www.galina_dimova@gbg.bg Molq vi otgovore mi v skoro vreme
Iskreno vi blagodarq

# 8
 • Мнения: 333
С Галатея подготвяме подробно описание на пакета документи и изискванията към кандидатите. Но не мисля че ще имаш проблем. Четох твоята история - много е затрогваща.Стискам палци да успеете. Hug

Общи условия

Активация на акаунт