Моля ви дайте ми някакво мнение за 33 ОДЗ в овча купел 2.Благодаря.