Цитиране на мнение
За да отговорите на дадено мнение като го цитирате, просто натиснете бутона ЦИТАТ и после добавете Вашия коментар и мнение. Има и друга възможност за цитиране - натиснете бутона ОТГОВОРИ
Под полето за въвеждане на мнение и допълнителните опции са показани мненията на останалите потребители в тази тема. До всяко от мненията има линк Вмъкни цитат . Ако го натиснете, мнението което сте избрани автоматично ще се изпише като цитат в полето за Вашето съобщение.

Обърнете внимание на следните неща:

Описаните по-горе два варианта на цитиране правят описанието над цитата (Цитат на.... ) във вид на линк към оригиналния постинг, който цитирате. Ако използвате ръчно Bulletin Board кода за цитат, то тогава описанието няма да е линк, а само ще се изпише (цитат или цитат на:..., ако сте въвели име на автора, когото цитирате) и няма да съдържа допълнителната информация за дата на мнението, което цитирате.
Ако цитирате използвайки Bulletin Board кода може да добавите и името на автора, когото цитирате. Как става това:

Например, ако искате да цитирате Иван, би трябвало да напишете:

Код:
[quote="Иван"]Тук поставете текста, който Иван е написал[/quote]

В резултат над цитирания блок ще се показва
Цитат на: Иван
Текст, който Иван е написал

Не забравяйте да поставите името на автора в кавички (ето така: "Иван")!

Цитати без да посочвате автора. За да цитирате по този начин, просто затворете текста в таговете
Код:
[quote]текста[/quote]

В резултат над цитирания блок ще се показва само
Цитат
текста


Когато цитирате нечие мнение, изтривайте част от него и оставяйте само това, към което е насочена репликата ви!
Избягвайте множество вложени цитати (цитат на цитат)!


Внимавайте да не изтриете таговете, които заграждат цитата!

Последна редакция: пт, 20 май 2005, 15:13 от Mamma