Анкетата всъщност е тема, в която е зададен въпрос и възможност за гласуване. Кликнете на бутона НОВА АНКЕТА.
За да публикувате анкета, освен полетата Заглавие и Съдържание, е нужно да попълните и полето Въпрос, както и да зададете поне 2 Опции за отговор.

Следващите опции Ви позволяват да конфигурирате самата анкета.
Може да позволите на потребителите да дават по повече от един отговор (това е в зависимост от въпроса - например въпрос от рода на "Познаха ли пола на детето Ви?" може да дадете толкова отговори, колкото деца имате).
Също така може да зададете колко дни да е валидна анкетата, както и дали потребителите могат да променят гласа си, в случай че са сбъркали или са променили отговора си.
Последната опция Ви позволява да определите дали резултатите могат да бъдат виждани преди гласуване, след гласуване или чак след приключване на анкетата.

Ако искате да публикувате анкета с повече от 5 отговора, просто натиснете бутона Добави опции толкова пъти, колкото е необходимо.

Потребителите могат да добавят анкета и към вече пуснати свои теми. (например, ако сте публикували нова тема, но впоследствие решите да добавите и анкета към темата, влезте в темата, натиснете бутона ДОБАВИ АНКЕТА и попълнете нужните полета)

Последна редакция: пт, 20 май 2005, 15:08 от Mamma