Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

*ФОНД АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ* - кой до къде е - 7!

 • 60 330
 • 744
 •   1
Отговори
 • Мнения: 1 137
Пожелавам ви средствата, отпуснати по ФАР да ви помогнат да осъществите мечтата си за дете!
Нека Св. Богородица ни закриля!Казват, че иконата на Богородица в горноводенския храм спасява жени от безплодие, дано на всички да помогне!

Най-често задавани въпроси за Фонд Ин витро!
(Информацията е взета от http://www.zachatie.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=31 )

ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда, при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.

Какво финансира фонд "Асистирана репродукция"?

Фондът финансира:

1. лекарствените продукти, необходими за  стимулацията

2. контрол на стимулацията:
 - ехографски прегледи;
 - хормонални изследвания;

3. Ин витро (ИКСИ) процедура, която включва:
 - пункция на фоликулите;
 - ин витро (ИКСИ) оплождане;
 - ЕТ (ембриотрансфер);
 - замразяване на ембриони.


Какво не финансира фондът?

Фондът не финансира:


1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане
2. изследванията, необходими като минимум, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
 - микробиологични;
 - спермален анализ;
 - за трансмисивни инфекции;
 - кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
 - хормонални - преди КОХС (контролирана овариална хиперстимулация);
 - на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;
 - други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.).
3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция независимо от момента на извършването им
4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. ин витро матурация (IVM);
9. донорство на яйцеклетки;
10. донорство на ембриони;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).


При какви индикации фондът финансира лечението на двойки чрез ин витро оплождане?

Фондът финансира двойки с безплодие, лечимо чрез ин витро оплождане, при наличие на следните индикации:

1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност;

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS

4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен стерилитет).


При кои случаи фондът не финансира ин витро оплождане?

Не се извършва финансиране, независимо от наличие на горепосочените индикации, в следните случаи
1. съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml.


Колко опита ин витро финансира фондът?

Фондът финансира до три опита ин витро.


Фондът финансира ли ин витро процедура ако двойката вече има дете?


Да. Няма такова ограничение.


С кои лечебни заведения има сключен договор Фонда?

Списък на лечебните заведения, с които Център „Фонд за асистирана репродукция” има сключен договор за финансиране на дейностите:


1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД
2. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД" ЕООД
3. МБАЛ Вита ЕООД
4. АМЦСМП Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ
5. СГАБАЛ Д-Р ЩЕРЕВ ЕООД
6. СБАХЛ Д-Р МАЛИНОВ ООД
7. СБАЛАГ СЕЛЕНА ООД
8. СБАЛ СВЕТИ ЛАЗАР
9. I-ва САГБАЛ "Света София" ЕАД
10. МЦ ТЕХНОБИОС ЕООД
11. МЦ РЕПРОБИОМЕД ООД
12. МЦ КИРМ ООД
13. МЦ ВЯРА ЕООД
14. МЦ БОРА ЕООД
15. МЦ Афродита ООД
16. Инвитро АГ МЦ Димитров ЕООД
17. ИН ВИТРО МЦ Братя Тодорови ООД
18. АСМПМЦ СОФИЯ 2000 ЕООД
19. АМЦСМП Олимед ООД
20. АМЦСМП Майчин дом ЕООД


Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от фонда, да сменят клиниката, в която се лекуват?

Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.
Подава се молба до директора на фонда за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия вслучай.
  

Как се извършва кандидатстването за финансиране от фонда?

Кандидатстването за финансиране от Фонда става чрез заявление, към което се прилага:

1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от правилника, както следва:
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
 - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
-  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);

2. етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

3. медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2

4. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";

5. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;

6. информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4

7. декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

8. декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.


 Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.
  
 Горепосочените документи се прилагат, когато жената, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление за първи път.
 
 В останалите случаи се прилага само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление.
  
Заявителката предоставя писмена информация до директора на фонда за резултатите от проведената ин витро процедура в срок до един месец след настъпване на забременяване (раждане).


Къде се правят спермограми?

При кандидатстване се допускат спермограми, направени в лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, независимо дали имат сключен договор с фонда. Не се допускат спермограми, направени в клинични лаборатории.


Къде се подават документите?

Документите се подават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
Център по хигиена, ет. 11, ст. 36
от 9.00 до 17.30 часа


На кои телефони мога да получа информация относно подаването на документите?

Телефони за информация относно подаване на документи

  02/895-31-46
  02/895-31-48


Как се разглеждат заявленията?

След одобрение на заявлението:

 Директорът на фонда в тридневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителя, в която посочва размера на отпусната парична сума, избраното от лицето лечебно заведение, срока, до който да бъде извършена процедурата, или прави мотивиран отказ.

 Когато директорът на фонда констатира непълноти и неточности в заявлението, приложената документация или изготвения доклад, връща документите в обществения съвет за тяхното отстраняване.

  Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв. и включва средства за провеждане на медицински изследвания, ин витро процедура и за лекарствени продукти.
 Съобщаването на заповедите се извършва от звеното за подпомагане на фонда.


Как да разберем дали сме одобрени?

Когато бъдете одобрени и заповедта ви е готова ще бъдете информирани по телефона и съответно кога да си получите заповедта.


Как и кога ще разбера в случай, че не получа одобрение?

Ще бъдете уведомени от служителите на фонда.


Къде се получават заповедите?


Заповедите се получават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
"Центъра по хигиена", 11 етаж, от директора на фонда


Как се извършва финансирането?

Финансирането се извършва  чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение на два етапа:

1. първи етап - авансово, в размер 40% от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
- заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7
- проформа фактура
- декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция

2. втори етап - отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
- подробна епикриза
- протокол, подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени
- фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти
- медицинска документация за извършените дейности по чл. 25, ал. 1.


Финансира ли фондът вече започнати ин витро процедури?

Фондът не финансира вече започнали ин витро(ИКСИ) опити, както и не възстановява средства за направени такива.
 

Какво трябва да съдържа изследването за ФСХ?


Задължително е прилагането на изследване на ФСХ, което освен печата от лабораторията трябва да има печат и подпис от лекар.

Не се изискват други хормони (освен ФСХ), както и не са необходими изследвания за СПИН, васерман, хепатит тип В и С.


Какво не трябва да пропускаме при прилагането на копията от документите с изследванията!


На копията на документите, които се прилагат, се пише "Вярно с оригинала" и се подписват.
На всички изследвания трябва да има печат и подпис на лекар от лабораторията.


Какъв е срокът за оползотворяване на отпуснатите средства?


Срокът за оползотворяване на отпуснатите средства е шест месеца след издаването на заповедта.


Какво трябва да имаме задължително?

Задължително е да имате епикриза, в която да е описано ясно какъв е проблема при вас, а когато се касае за неизяснен стерилитет по чл. 26, ал. 1, т.4 и съответно изискването за четири инсеминации (или ин-витро/ ИКСИ опита) съгл. чл. 31, ал. 1, т.1г., трябва да имате документ, удостоверяващ извършените процедури (кога и къде).


При неуспешен първи опит, финансиран от фонда, какво трябва да се направи?

Подава се заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Документите се приемат с нов входящ номер и се чака по съотвения ред.


Как става смяната на клиника?


Подава се молба до директора на Фонда за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника.

Какво финансира сумата, отпусната от Фонда?

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Класическо ин витро оплождане - 1300 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2400 лв.

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ

Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ - 1600 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2100 лв.

Къде мога да проверя статуса на документите си?

Адресът на сайта на Център "Фонд за асистирана репродукция" е http://www.far-bg.org/.

Последна редакция: сб, 22 окт 2011, 10:58 от anichka.bs

# 1
 • Мнения: 1 137
Малко важна статистика:

Моето проучване:


10/2010 - от № 7018 до № 7080 - 62 броя
11/2010 -от № 7080 до № 7084- 3 броя
12/2010 -от № 7084 до № 7101- 16 броя
1/2011-от № 7101 до № 7343- 241 броя
2/2011- от № 7343 до № 7627- 283 броя
3/2011- от № 7627 до № 8180- 552 броя
4/2011- от № 8180 до № 8586- 405 броя
5/2011- от № 8586 до № 9039- 452 броя
6/2011- от № 9039 до № 9373- 333броя
7/2011- от № 9373 до № 9562- 188  броя
8/2011- от № 9562 до № 10001- 438  броя
9/2011- от № 10001 до № 10113- 111  броя
10/2011- от № 10113 до № 101319- 205  броя / до 21,10/

# 2
 • Мнения: 2 147
Благодарим за темата Аничка Simple Smile))

# 3
 • Пловдив
 • Мнения: 9 166
  tiptoe  bouquet

# 4
 • Мнения: 36
Записвам се да следя новата тема. Надявам се, че ще пишете в нея по същество, защото в предишната беше изключително трудно да се следят номерата. Нямам нищо против да се обсъждат проблеми и вълнения свързани с фонда, но си има тема за тази цел, моля нека тук да следим номерата без да се налага да прелистваме по 5 страници за да разберем до къде са стигнали.
Успех на всички момичета.  Peace  bouquet

# 5
 • София
 • Мнения: 22 439
Защо пък да е само за номерата,за всичко свързано с фонда си е според мен.  Rolling Eyes

# 6
 • СОФИЯ
 • Мнения: 10 724
  animal037 и аз съм тук

Аничка браво за темичката, дано да си ни на късмет   bouquet  bouquet  bouquet

# 7
 • Мнения: 285
Запис и от мен! Praynig Дано всеки влязал тук да излезе с пълни ръце! baby_neutral Hug

# 8
 • Мнения: 428
Запис и успех на всички момичета.

# 9
 • Мнения: 24
Здравейте, момичет

# 10
 • Мнения: 24
Здравейте, момичета!
Пожелавам на всички по-малко чакане и повече бебенца. Имам питане относно информацията в сайта на фонда. На страница Статистики има следните запоси:Графиката показва данни за подадените заявления до 21.10.2011 г. включително и Графиката показва данни за дейността на ОС на ФАР до 21.10.2011 г. включително. Аз никакви графики не виждам.При мен ли е проблема?

# 11
 • Мнения: 124
Записвам се, за да следя номерцата. Успех на всички.

# 12
 • Мнения: 72
Запис и от мен:)

# 13
 • Мнения: 72
Записвам се да следя новата тема. Надявам се, че ще пишете в нея по същество, защото в предишната беше изключително трудно да се следят номерата. Нямам нищо против да се обсъждат проблеми и вълнения свързани с фонда, но си има тема за тази цел, моля нека тук да следим номерата без да се налага да прелистваме по 5 страници за да разберем до къде са стигнали.
Успех на всички момичета.  Peace  bouquet
Би ли споделила тази тема, в която се обсъждат само проблемите с фонда,  защото аз не съм я засичала?

# 14
 • Мнения: 1 137
Здравейте, момичета!
Пожелавам на всички по-малко чакане и повече бебенца. Имам питане относно информацията в сайта на фонда. На страница Статистики има следните запоси:Графиката показва данни за подадените заявления до 21.10.2011 г. включително и Графиката показва данни за дейността на ОС на ФАР до 21.10.2011 г. включително. Аз никакви графики не виждам.При мен ли е проблема?

сега проверих, при мен няма проблем с отваряне на графиките.

Ето част от информацията:

Графиката показва данни за подадените заявления до 21.10.2011 г. включително.
Данни за дейността на ОС на ФАР
Брой заявления (не е посочено число)
Одобрена медицинска част    17,00
Получена заповед    9440,00
Очаква допълване на мед. документация    117,00
Отказ    53,00
Одобрена    3636,00
Предстоящо разглеждане    513,00
Получено заявление    259,00

Дейност на Ц "ФАР"

Година                                  /Средства/    Брои подадени молби/ Брой одобрени молби/ Брой финансирани процедури /Брой родени деца

2011 към 30.септември        9 815 465,06 лв.             2955                  3033                                 2245                                  700

Общи условия

Активация на акаунт