Simple Smile ще пишем и в двете (или не става) - като най активна група - нека да има  Mr. Green