И рече Господ - да бъде светлина!... а на седмия ден реши да си почине.