Ако планирате да посетите Академия за родители на 16 и 17 май в "Парадайз център", то задължително се отбийте в Монтесори работилницата, организирана от детска къща Peekaboo. Там те цели два дни ще показват елементи от метода на Монтесори и как децата могат да учат и порастват самостоятелни и независими.

Какво представлява методът на Монтесори и какво дава на децата разказва основателката на Peekaboo – Анна-Мария Йоцова.Тя е психолог по професия. Казва, че една от мечтите ѝ е била да се занимава с деца в риск. Работила е в тази област веднага след завършване на университета. След това се впуска в кариера в полето на бизнес мениджмънта и след 15 години опит се връща към работата с деца, защото това ѝ носи удовлетворение. Споделя, че когато работиш с деца, работиш за бъдещето и имаш шанса да направиш света по-добър. „А това има смисъл. Има смисъл за самото дете, за родителите му и за неговото собствено бъдещо семейство.“

Анна-Мария, какво сте подготвили за "Академия за родители"?
В рамките на "Академия за родители" сме поканени да организираме Монтесори работилница. Ще имаме възможността да работим с децата, като демонстрираме различни упражнения, чиито елементи родителите могат да въведат у дома. Това няма да е Монтесори класна стая, тъй като тя се подчинява на определени принципи, които не можем да постигнем в този формат. Нашата работилница цели да отвори познанието на родителите за Монтесори програмата, като представи на децата любопитни игри и занимания, които индиректно подпомагат развитието им.
Вярваме, че така ще сме полезни, защото принципите са приложими в домашни условия, без да са необходими специални материали. Например достатъчно е да се поставят няколко съда в банята, в които детето да миксира цветна вода и ще видите как пред очите Ви изниква една прекрасна лаборатория, в която малките откриватели могат да се забавляват и експериментират с часове.

Как Вие самата открихте метода на Монтесори?
В Монтесори можеш да се влюбиш веднага, когато си дорасъл личностно за това. Когато осъзнах, че това е посоката, в която искам да работя, преминах международно обучение за Монтесори учител. Имах възможност да се докосна до работата на водещи детски градини както във Великобритания, така и в САЩ. Когато създавахме нашата детска къща, стъпихме на най-добрите международни практики и сътворихме едно уникално за България пространство, в чийто център е личността на детето.

Вас лично какво Ви впечатли в педагогиката на Мария Монтесори?
Човекът се развива най-интензивно през първите 6 години от живота си. Научните изследвания все още не са категорични за неговия пълен потенциал в тази възраст. Но е доказано, че богатата, прецизна на стимули среда спомага разгръщането на потенциала. "Играта е работата на детето за неговото саморазвитие", казва Мария Монтесори. И когато играта е смислена и целенасочена, тя е градивна. Монтесори програмата служи на духа на детето и подпомага цялостното личностно развитие с цел подготовка не просто за училище, а за живота. Ученето се случва много естествено, водено от любопитството. От гледна точка на детето това е игра, естествена и спонтанна. То се ангажира с цялата си същност – и с ума, и с тялото. Така се култивира любознание за цял живот. Детето е активен участник в собственото си образование. То има възможност да прави избори, да взема решения, да носи отговорност, да работи самостоятелно или в екип. Монтесори обучението подпомага израстването на балансирани и щастливи личности с лидерски качества, самодисциплина, отговорност, уважение, логическо и творческо мислене, умения за работа в екип и справяне в различни житейски ситуации.

В какво се състоят основните принципи на метода на Монтесори?
Важно е да се следва детето, като се имат предвид т.нар. чувствителни периоди. Това са онези прозорци в израстването на детето, когато то е отворено към конкретни стимули – език, движение, малки предмети, ред и т.н. Всяко дете минава през тези периоди, макар и с индивидуален темп. Това знание помага да разбираме децата по-добре.
Не по-малко важна е подготвената Монтесори среда. Тя включва и конкретен подход на възрастния спрямо детето. В тази среда залягат принципите за самостоятелност, свобода, ред, уважение, ненаказване и ненаграждаване.

Какво е уникалното в тази система? Защо често се твърди, че децата, които израстват в Монтесори среда, са щастливи деца?
Концентрацията. Ако кажем, че е заради подхода на учителя, това не е достатъчно. Не е и заради материалите. Цялостно подготвената среда благоприятства постигането на концентрация. Монтесори феноменът е свързан с детето – с неговата личност, любопитство, концентрация. Постигане на момент на концентрирана игра е първото нещо, което е в приоритетите на Монтесори учителя.

Свободата. Децата са щастливи да избират. Децата, които растат в среда, която не предоставя свобода в ясни граници, не умеят да правят избор. Често родителите се опитват да предпазят детето си от “опасностите” на външния свят. Обратната страна на тази монета е, че така предпазват детето си и от опита и възможността да развива компетенциите си. Или прехвърлят страховете и очакванията си върху него. Като краен резултат това прекалено предпазване отнема свободата и независимостта на децата и е червена светлина за развитието. Ако обаче имат възможност да се научат да са самостоятелни и отговорни в свободата си, да се движат спрямо собственото си темпо, това им дава искрата, необходима за самоизграждане в истински личности с вътрешни ценности за добро и недобро.

Баланс с околната среда. Децата са различни, имат различен темперамент, характер и навици, преминават през различни периоди в детството си. При липса на нещо важно за нуждите на детето в обкръжаващата среда, децата могат да проявят различни слабости – плачат, дърпат или бутат, играят хаотично. Според Монтесори всички тези признаци са знаци, че средата не отговаря на нуждите на детето или че то скучае. Когато детето е свободно и намери нещо, което истински отговаря на нуждите и интересите му, енергията се превръща в градивна, саморазвиваща, самоусъвършенстваща. То може да концентрира цялата си същност в едно занимание с часове. Оттук насетне то постига баланс със средата, което позволява да учи и да се развива.

Щастливи са, защото са свободни да бъдат себе си и да постигат концентрация, което е основа за баланс с околния свят. И като се замислите и при възрастните е така – ако една книга ти е интересна, ще я прочетеш и ще запомниш голяма част от нея. Ако не е интересна, но някой изисква от теб да я четеш, да, ще го направиш, но няма да си вземеш нищо от нея и скоро ще я забравиш.
Важно е да даваме възможност децата да ни изненадват.

Как самите деца говорят за живота си в Монтесори къщата?
"Играя!", казват децата, когато ги попиташ какво правят. Наистина всички Монтесори материали са атрактивни игри. Но от гледна точка на възрастните работата с тези материали е учене, защото всеки от тях има за цел да развие конкретно умение. В тях е вградено учене чрез откривателство и учене чрез самокорекция на грешката. Децата обичат да направят нещо, да го развалят и да го направят отново. В този процес те се коригират и се самоусъвършенстват, което е тяхна вътрешна нужда.Ще дам пример с цилиндрите с дръжки, които са емблематичен Монтесори материал. Детето може да подреди всеки един от цилиндрите, които са с различна големина, в съответното му гнездо. Ако детето не съотнесе цилиндрите към гнездата им, например сложи малък цилиндър в голямо гнездо, той ще потъне, а накрая ще останат цилиндри, за които няма място. И сега детето може да се самокоригира. Така не се убива самоувереността, която е двигател за него да прави нови неща и съответно да развива нови умения. Децата обичат да могат да правят нещата сами. След всяко упражнение те откриват нещо ново, което не са видели преди това. В този процес те развиват себе си и творческото си и логическо мислене.

От каква възраст е подходящо включването на децата в Монтесори градина?
Монтесори принципите важат от раждането и има развити програми до 18-годишна възраст. На световно ниво има над 20 000 Монтесори училища – детски ясли и градини, основни и средни училища, гимназии. За най-малките има така наречените „бебешки стаи“, които предлагат занимания от половин-един час, в които участва и майката. Тук акцентът е върху развитието на сетивата.
Специфично е, че групите винаги са смесени по възраст през три години, т.е. в една група има деца 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 години и т.н. Работи се в такъв цикъл, защото всеки период е много специфичен като личностни тенденции и развитие. Така се овладяват най-добре социалните умения.

Когато децата в Peekaboo стигнат училищна възраст, какъв е пътят, който препоръчвате на родителите, за да продължат? Изпитват ли затруднения, ако попаднат в класическа система на обучение?
В идеалния случай най-добре е това да бъде Монтесори училище.
Но какъвто и да е изборът на училище, критерият не е дали ще му е трудно на Монтесори обучавано дете. Тези деца са изключително адаптивни и социални, с развита емоционална интелигентност и емпатия. Те не изпитват повече затруднения при започване на първи клас в класическо българско училище от тези, които срещат децата, които посещават конвенционална детска градина. Напротив. Това е така, защото с децата се работи за цялостно развитие на личността – и в емоциoнален, и в социален, и в академичен план. Стремим се да изградим вътрешни концепции за добро и недобро. Това е важно, защото всичко, което е изградено в периода до 6-тата година, влияе по време на пубертета и се проявява като качества или дефицити. Така, ако в този важен формиращ период, задаваме идеята за правилно и неправилно чрез наказание или награда, то в пубертета на децата ще им е трудно да намерят баланс, защото ще търсят външни стимули. Целта е да се изгради вътрешна мотивация: „Аз правя нещо, защото е красиво, защото е добро, полезно, искам да зарадвам приятелите или родителите си или защото отговарям за това.“ Когато децата растат в такава среда, израстват като социално адаптивни хора, с изразена социална позиция.

Има ли Монтесори училища в България?
Все още не, макар че обучението по Монтесори метода не противоречи на образователните стандарти. От гледна точка на съдържание и знания, Монтесори надхвърля образователните стандарти. Разликите са в отношението, комуникацията, подхода, ролята на ученика. Има фундаментални разлики между традиционното училище и Монтесори училището. Традиционното училище е организирано тип учител-деца. При Монтесори организацията е деца-деца, защото този социален контакт между децата е много важен. В традиционните програми в България от детето се очаква да възприема пасивно, да слуша и да усвоява, докато при Монтесори детето е активен участник. В традиционното училище учителят води, а детето следва, а в Монтесори училището детето води, а учителят подпомага процеса. Монтесори програмите са едновременно доказали високите си резултати и в същото време иновативни.

Как протича един ден в Peekaboo?
Скоро снимахме къс филм с цел повишаване на иформираността за това какво е Монтесори. Едното филмче е за малките деца на възраст до 3 години, а другото – за децата между 3 и 6 години. Показаното във филма говори повече от думите.

Какво да очакват и да не очакват родителите, когато запишат детето си в Монтесори градина?
Родителите не трябва да очакват, че Монтесори градината е забавачница. Тук целта не е учителите да забавляват децата, а да ги подготвят за живота. Вярваме, че самостоятелността е път към свободата. Учителите са в помощ на децата, привличат вниманието им към любопитни неща, извор са на енергия, вдъхновение и на знание.
Важно е родителите да вярват в ценностите на Монтесори педагогиката, да са открили припокриване на тяхната визия за развитие на детето си с нашия подход на работа. Ако родителят дава свобода на детето си и иска то да бъде себе си, то Монтесори градината е подходяща.

Една много важна посока, в която работим с родителите, е да разширим кръгозора им и да ги подпомогнем да работят с децата си извън детската градина. Детето в градината изгражда усещане, че прави нещо за доброто на своята малка детска общност, за приятелите или за себе си. Ако вкъщи, за да направи нещо, му се обещава шоколадово яйце, това ще затрудни и обърка детето. Ако родителите са убедени, че даването на награди е правилният начин да се възпитава, в този случай ние сме излишни, защото противоречим на ценностите на семейството. В повечето случаи родителите прибягват до награда като бързо и лесно решение, защото магически детето прави това, което искаме от него. Но това е бързо, краткосрочно и лошо решение. Стремим се да даваме идея как родителите да постъпват, така че да не правят децата си консуматори, и варианти как да подхождат в различни ситуации и надграждат своето родителство.

Как родителите могат да постигнат желано поведение у децата си по естествен начин, без да прилагат наказания и награди?
Много е важно да не са прилагали награди и наказания до този момент, защото детето вече е осъзнало как механизмът работи и ще се стреми да го използва и в бъдеще. Не се учудвайте, че детето пищи, прави го, защото знае, че ще получи нещо.

Ще дам пример от нашата практика. Имаше дете, което разваляше играта на другите, просто, за да им привлече вниманието. В този случай е добре да дадем думи, готови реплики, които детето да използва в играта с другите: "Хайде да играем!", "Искаш ли да играем заедно?" или "Искаш ли да ти помогна?". Тези фрази трябва да са кратки. Важно е да не уронваме авторитета на детето пред останалите и да му обясним, че това, което то е разхвърлило, е негова отговорност да го подреди. Да, детето може да каже: "Няма" или да избяга, казвайки ни "Няма" без думи. Тогава възрастният може да го направи вместо него, но след случката да му каже: "Аз сега го направих за теб, но утре се надявам да го направиш сам" Възрастният трябва да има това търпение, да дава пример и да овластява детето.

Ще споделите ли игри по метода на Монтесори, които родителите могат да приложат и у дома?

Да, ето няколко идеи:

Поставяне на цветни дървени пръчки в малки дупки (1-3г.)


Пресипване на твърд материал с лъжица (1-3г.)


Уравнение със смесване на цветове (3-6г.)


Съотнасяне на 3D форми с форми от кинетичен пясък (3-6г.)Източник: detetoigrae.com

Последна редакция: пт, 08 май 2015, 10:17 от Редактор*