Частни училища - информативна тема 10

 • 93 217
 • 741
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 10 825
Добре дошли в новата ни тема за частните училища!  Hug

Тук обменяме информация за частните училища, за това, което ни харесва или не ни харесва в някое училище, какво търсим в частното училище, какво намираме, при какви условия.... изобщо всичко, което ни интересува и вълнува в частното образование.
Темата за родителите, които в момента имат деца в частни училища е това.
Дискусионна тема "за" и "против" частното образование е ето тази  Частното образование - коментари, плюсове, минуси, разсъждения, гледни точки

Нека спазваме добрия тон Peace


ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА В СОФИЯ:
 
Училище             Такси                                                    Спорт                      

"Св. Георги"    6900 Е - обучение,
                               350 Е - прием, 300 Е - униформа,
спорт и храна се заплащат допълнително
Училището е с възможност за паралелно обучение по българската и британска образователна система, част от предметите се учат на английски език
втори чужд език от 3 клас   
"Дружба"            2300 Е с включени храна и униформа
с английски език -3-6 часа седмично, след 3 клас втори език - немски, турски или испански
"Свети Наум"   3500 Е  с включена храна
изучават се немски и английски, след 5 клас - испански, френски или италиански
 След 7 клас полудневно обучение с такса 2300 Е
"Дрита"               За 1-4 клас - 4050 Е (храна вкл.)    
За 5-7 клас -3400 Е
След 7 клас - 2300 Е
английски език - 15 часа седмично, от 5 клас - испански, немски или руски език
                                       униформа - заплаща се допълнително                          
"Света София"    ПУК 4500 Е
                                   1-4 клас - 4700 Е
                                   5-7 клас - 4900 Е                                Транспорт, храна и спорт са включени в таксата
английски език - 10 часа седично, от 5 клас - немски или руски език          
ЧАГ "Проф. Ив.Апостолов"   3100 Е, прием след 7 клас
Основно училище "Азбуки" такса 4100 Е, включва храна
английски език, обучение изцяло на английски език       
"Дорис Тенеди"   1-6 клас 4300 Е (храна, спорт, лагери вкл.)
7 клас - 2550 Е
след 7 клас 2550 Е
ПУК - 18 часа английски седмично
1-7 клас - 13-15 часа английски седмично
от 5 клас - френски, испански или руски език                                                               
"Българско школо"   4000 Е - обучение,
                                       униформа - заплаща се допълнително
английски език - 10 часа седмично
испански - 2 часа седмично
руски - 2 часа седмично   
"Ерих Кестнер"   ПУК 7100 лв. - обучение и храна
            1-4 клас - 8650 лв. - обучение и храна
            5-7 клас - 7100 лв. - обучение и храна
            8-12 клас - 5200 лв.
немски език - 15 часа седмично
от 4 клас английски език - 4 часа седмично
                             
"Д-р Петър Берон"    ПУК - 3800 Е - обучение (вкл. храна, плуване, танци)
                                        1 клас - 4000 Е
                                        1000 Е - транспорт
                                          униформи - допълнително - 200 лв   
английски език - 10 часа седмично
от 5 клас -  немски, испански, руски или френски    
"П.Р. Славейков"    ПУК 2100 лв. - 2600 лв. - обучение,
1-12 клас - 4000 лв.
                                        храна, спорт и транспорт - заплащат се допълнително   
                                        големи отстъпки за 2-ро и 3-то дете от едно семейство
английски език - 7-8 часа седмично
"Меридиан 22"   ПУК и 1 кл. 3400Е                                                                 
                                         2-7 клас - 3600 Е
                                         8-12 клас - 2200 Е /4000 Е IB   , храна и униформа - вкл. в таксите   
английски език - 10 часа седмично
след 5 клас - немски или испански език                                                                                              
ЕСПА                 ПУК 3200 Е
                                    1 клас и 5-7 клас - 3400 Е
                                    2-4 клас - 3700 Е - обучение
                                         1440 Е - храна,
                                         транспорт - допълнително          заплаща се допълнително   
Американски колеж     5900 Е(включва учебници, спорт, допълн. занимания), няма транспорт                                                                             
Авицена                     1250 Е, транспорт - допълнително
Увекинд                     3350 Е - обучение,
                                          375 Е - записване, 680 Е - храна,      
                                          1080 Е - транспорт                           
немски език
от 3 клас - английски език
IB училище                                    
Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир"        2400 Е
прием след 7 клас
"Д-р Мария Монтесори"   4200 Е (до 14.30 часа) или 4800 Е (до 17 часа) вкл. храна, обучение, транспорт и пособия
Образователни технологии   
                                            1-7 клас - 3250 Е (при плащане на един път - -5%)
                                            8-12 клас - 2300 Е
                                      транспорт - цената е в зависимост от разстоянието
"Питагор"         3200 Е  - възможно е разсрочено плащане с оскъпяване, вкл. учебници и извънкласни дейности
                                       такса храна - 600 Е
                                      1100 Е - транспорт, униформи - заплащат се допълнително   
английски език - 10 часа седмично
ПЧМГ                    2200 Е (или 10 х 235 Е)- полудневно обучение, без храна    
                                      800 Е - транспорт
"Джани Родари"    ПУК 2750 Е
                                      от 1 до 4 клас 3000 Е
                                      от 5 до 8 клас 3200 Е
                                      в таксата влизат храна, учебни материали и помагала
                                      транспорт - отделно, изчислява се на база километраж                    
"Проф. д-р В. Златарски"   
прием след 7 клас
8-10 клас (IGCSE) - 4480 Е
11-12 клас (IB) 5500 Е
Артис                     3500 Е - обучение (храна вкл.),
                                          100 Е - записване, транспорт - отделно
1-4 клас - италиански език 8 часа седмично
1-7 клас - английски език - 5 часа седмично
от 5 клас - латински или гръцки - 2 часа седмично
ААУ                             18000/12000 Е, + такса записване                                           800+150
Френски лицей   5000 Е - обучение,
                                        1000 Е - записване, 540 Е - храна,   
                                        1250 Е - транспорт                                                                   
Немско училище към
посолството
            ПУК -  4600 Е - обучение (вкл. храна, зелени, бели училища),
                                        1-4 клас  - 4800 Е (5400 Е - за ученици с небълг. гражданство)
                                        5-12 клас  - 5000 Е (5900 Е)
                                        1200 Е - записване                                   вкл. в таксата   
                                         транспорт - не е включен в цените                                
Училище към Руското
посолство - намира се в
една сграда с Руски лицей
и балетна школа
               160 $ месечно                                                             
"Св. Климент Охридски"   6500 лв. - ПУК,
                                                7200 лв. - 1-4 клас
                                                5-7 клас - 7400 лв. (вкл. храна)
                                                 транспорт - 200 лв./месечно
                                                 учебници, танци, спорт - допълнително заплащане       
английски, немски или испански език - 10 часа седмично
след 5 клас втори език немски, италиански, руски или испански - 8 часа седмично        
"Веда"                             ПУК 3400 Е (целодневно, с вкл. храна)
1-4 клас - 4150 Е (целодневно, с вкл. храна)
                                                 5-7 клас - 3500 Е (полудневно)
                                                 8-12 клас - 2500 Е (храната е вкл. в таксите)
                                                 1000 Е - транспорт
                                                 учебници по немски - 200 -300 лв.
немски език - 11-20 часа седмично
от 5 клас - английски език - 4 часа седмично
Светлина                         такса 4500- 4700 Е
 такса записване - 250 Е
английски език - 6-8 часа седмично
втори език - немски, испански или китайски
Евростар                  5-12 клас - 5800 лв. (без храна)
                                                  няма транспорт        
Американско-английска академия първоначална такса 540 Е
                                                 1-8 клас -13 900 Е
                                                 9-11 клас - 14 800 Е
                                                 12 клас - 15 800 Е
                                                 транспорт 1120 Е
       
Британско училище
Руски лицей "Г.С. Уланова" - училище за танцови изкуства 1-4 клас - 4400 Е (включва всичко без транспорт)
                                                  5-12 клас - 4000 Е (включва всичко без транспорт)
руски, английски, китайски
"Дойче шуле"                                     1-4 клас (целодневно) - 6800 лв.
                                                                   5-12 клас (полудневно) - 6000 лв.
22 часа седмично немски или английски в зависимост от избрания раздел
"Езиков свят" 2000 Е (полудневно  обучение)
                                                                                         2500 Е (целодневно обучение)
                                                     храна и транспорт се заплащат допълнително
Училището е специализирано за работа с деца със СОП
"Банкерче"  такса 2800 E (включва храна и допълнителни занимания)
английски език - 8 ч. седмично
от 2 кл. - втори чужд език по избор
"Изгрев"  такса 2460 E (не включва храна и транспорт)
                                                                        такса записване - 51 Е
Училище на слънчева педагогика (Дънов)
английски, немски, руски език   
"Пейо Яворов" ПУК - 2100 лв. (полудневен вариант до 14 часа) 2600 лв. (целодневно)
                                                                       1-12 клас - 4000 лв.
Таксите не включват храна, транспорт и допълнителни занимания
занималня включена в цената - до 4 клас

английси език - 7-8 часа
френски език 
ЧСОУ "Цар Симеон Велики обучение ПУК - 4 клас - 3220 Е (на 1 вноска)
                                                                                 5-7 клас - 3420 Е
                                                                                 8-12 клас - 2870 Е
                                                                  такса храна - 590 Е
                                                                  такса транспорт - 1000 Е     
                                                                  такса пансион - 2860 - 3510 Е

английски език - 10 часа седмичко
след 5 клас - немски или испански език 
"Рьорих" ПУК - 7 клас - такса 4185 E (включва всичко без транспорт)
                                                                                        8-12 клас - 1600 Е
 английски или немски език - 10 часа седмично
от 3 клас - втори чужд език - немски, френски, испански или английски 
ЧСОУ "Евлоги и Христо Георгиеви"
 ПУК - 7 клас - 360 Е/месец
8-12 клас - 320 Е/месец (таксите включват всичко без транспорт)
английски и китайски език


Освен ако не е упоменато специално таксите не включват транспорт!
Таксите са актуални за учебната година 2016/2017 г.

Предишните теми:
Частни училища-информативна тема
Частни училища - информативна тема 2
Частни училища - информативна тема 3
Частни училища - информативна тема 4
Частни училища - информативна тема 5
Частни училища - информативна тема 6
Частни училища - информативна тема 7
Частни училища - информативна тема 8
Частни училища - информативна тема 9

Последна редакция: вт, 15 мар 2016, 18:34 от bubanka

# 1
 • София
 • Мнения: 2 150
Onna-bugeisha, bouquet

инкс, благодаря ти за информацията! Hug

# 2
 • София
 • Мнения: 5 606
Онна, благодаря за темата  Heart Eyes
Успех на големия утре!

# 3
 • Мнения: 915
Благодаря за темата:)

Чудя се дали да не разузная това ново училище Евлоги и Христо Георгиеви. Едва ли ще се осмеля да я запиша в толкова ново училище, но така и така съм се заела с проучвания - поне да има някаква информация и за  тях:)

Иначе, отворените врати, определено са си добър вариант.  Някак по-информативно е да имаш възможност да наблюдаваш как се случват нещата.

# 4
 • София - Рим и обратно
 • Мнения: 11 239
Благодаря, Онна bouquet.
Успех на дечицата на СМТ утре!

# 5
 • Мнения: 8 320
Инкс да си призная честно много ме влече новото училище.
Считам , че изтока е един необятен свят движещ цялата световна икономика.
Лично аз бих рискувала. Поради факта че един малък клас предлага бутиково образование на децата.

Благодаря за темата.

# 6
 • на път
 • Мнения: 2 804
И на мен ми стана интересна информацията за новото у-ще. Благодаря  bouquet.

# 7
 • Мнения: 118
Благодаря за новата тема! Надявам се тя да и наистина информативна и да не се превърне отново в полесражение на определени персони по определени въпроси!

# 8
 • Мнения: X
 bouquet Благодаря за темата!

Аз пък се надявам да не се превръща отново в рекламно агиттабло на определени ЧУ и организирана атака на определни персони срещу мнението и информацията на други.  Peace

# 9
 • Мнения: 847
При нас ски училището,до колкото разбрах,ще е от сряда до неделя,за да се изпуска по-малко.
Онна,  bouquet

# 10
 • Мнения: X
Някой има ли информация какво се случва със "Свети Георги"? Имаше оплаквания, че драстично са увеличили таксите. Какво стана със строителството на сградата? Имаше обширна статия, че Еврохолд са част от новите собственици. Но пък на мен наскоро ми попадна информация, че през летните месеци е осъществена промяна на собствеността (от основателката към един наш бивш Президент).

# 11
 • Мнения: 472
Някой има ли информация какво се случва със "Свети Георги"? Имаше оплаквания, че драстично са увеличили таксите. Какво стана със строителството на сградата? Имаше обширна статия, че Еврохолд са част от новите собственици. Но пък на мен наскоро ми попадна информация, че през летните месеци е осъществена промяна на собствеността (от основателката към един наш бивш Президент).
Снимка от миналата седмица /сори за качеството - правена е в движение през предното стъкло на колата/:
Скрит текст:
Може би около Коледа ще се преместят.

# 12
 • Мнения: 1 970
Ако наистина има участие на холдинга, става притеснително. Който е по-навътре и има  взаимоотношения с него, знае какво имам предвид.
Разбира се, при нужда те винаги биха могли да ликвидират (излязат) от подобна инвестиция, но в сегашната ситуация ще е тегаво и би отнело време.... А не говорим за завод, а за училище и живи същества, които искат всеки ден внимание, грижа и средства за това...

# 13
 • Мнения: X
Ако наистина има участие на холдинга, става притеснително. Който е по-навътре и има  взаимоотношения с него, знае какво имам предвид.
Разбира се, при нужда те винаги биха могли да ликвидират (излязат) от подобна инвестиция, но в сегашната ситуация ще е тегаво и би отнело време.... А не говорим за завод, а за училище и живи същества, които искат всеки ден внимание, грижа и средства за това...

Именно. Еврохолд не са в цветущо здраве. Направих си труда да поогледам фирмите около училището. Напрактика лица от Еврохолд към момента имат видима връзка с учебния комплекс, но не и с фирмите на които са издадени лицензите за училище и градина. Има и една офшорка. Видно е и, че има кредит от Джесика както се твърдеше в статията на Икономедия. Но пък инфото, което имам е малко общо и се твърди, че новият собственик от лятото е Първанов. Ще трябва да поразпитам пак дали става въпрос за лицензите, за сградата или за всичко заедно.

# 14
 • Мнения: 915
Да, Еврохолд участват. 
За мен таксата и без това е непостижима, затова не съм задълбавала.

Общи условия

Активация на акаунт