Какви степени на риск от падане имаме при ходене, подскачане и скок от високо? Честно казано, рискът е еднакъв, защото човек може да си счупи крака и при ходене по равна повърхност, дори по настилка, която не прилича на голяма част от улиците в София.
На финансовите пазари обаче това не е точно така. Абсолютно ясно е за какво служат различните #финансови инструменти. Да, когато Ви предложат т.нар. структурирани продукти и съчетаят нискорискови с високорискови финансови продукти, тогава може и да се стигне до падане на равното. Но като цяло, нещата са ясни и предвидими.

Обещахме да се опитаме да обясним достъпно какво значат различните степени на риск във финансовата сфера. Наглед скучно, но необходимо като знание за потребителите. Защо е необходимо? В случай че знаете тези неща, Вие можете да направите разлика между продукти и експертни мнения и да направите изгоден избор. А ако не ги знаете – трябва да се доверите на някого, без да разбирате дали можете да му се доверите.
Днес ще се спрем само на темата за безрискови финансови варианти и ниска степен на риск, защото човек първо търси как да защити парите си и се интересува кой е най-близкият вариант до по-голямата защита.

Безрисковите варианти
Държавните ценни книжа – сигурно ще Ви кажат, че те са безрискови. Държавните ценни книжа (ще ги срещнете ДЦК) са финансови инструменти, чрез които инвеститорът дава заем на държавата, а тя му плаща годишна лихва. Наричат се още държавни облигации. Разбира се, отношенията между държавата и инвеститора не са очи в очи, а минават през финансовите пазари. Можем да ги наречем безрискови, защото не вярваме, че една държава може да обяви фалит и да изчезне. Но на практика има случаи (не на изчезване) на обявяване на мораториум по дълга и преструктурирането му, което води до непълно изплащане на договореното. ДЦК не са атрактивни и подходящи за ползване от спестители. Обемите за инвестиране са в диапазона на шестцифрените суми и инвеститори в тях са пенсионните фондове и взаимните фондове. Доходността на ценните книжа на България варира между 0 и 1% годишно.

Банковите депозити са вариантите за инвестиране на спестяванията, при които има гаранция. При положение че държавата е поела ангажимент (а той е такъв в целия Европейски съюз), че гарантира суми по депозити до равностойността на 100 000 евро, значи може да се счита, че тази #инвестиция е безрискова. Както вече преживяхме със случая #КТБ, дори да има забавяне във времето, сумите се изплащат до този лимит. Тези суми включват вложението плюс лихвите, но само до „тавана“ 196 000 лв. Ако сте сложили на #депозит по-голяма сума от гарантираната, трябва да имате предвид, че допълнението вече излиза извън липсата на риск и гаранцията. Като данъчно третиране, върху получената лихва се плащат 8%.


 
Ниският риск
С нисък риск са всички предложения, които не са безрискови, но са свързани с инвестиция в нискорискови финансови инструменти. Такива са: банкови депозити, облигации, инструменти на паричния пазар – това са все инструменти, които видяхме, че са близо до безрисковата гама. В тази група можем да посочим взаимните фондове и пенсионните фондове, които имат професионалисти, инвестиращи в комбинация от такива инструменти, вместо човек сам да прави това.

Пенсионните фондове традиционно прилагат консервативна към балансирана инвестиционна стратегия. Тяхната цел е за дълъг период да запазят покупателната способност на вложените пари и макар да могат да използват дълъг период на инвестиране, те все пак поддържат портфейли от по-голяма част нискорискови инструменти и по-малка част акции. Тук трябва да напомним нещо, което всички забравяме от време на време: ние всички инвестираме в пенсионни фондове задължително! Тоест вече сме инвестирали в по-рискова стратегия от нискорисковата.

Последно Комисията за #финансов надзор обяви задължителна годишна минимална доходност за задължителното пенсионно осигуряване за периода от март 2017 до март 2019 г. на минус 1.64%. Това се прави на база постигнатите резултати на целия сектор. За този период среднопретеглената постигната доходност на този тип пенсионни фондове е 1.36% на година. Среднопретеглената годишна при доброволните фондове е 1.87% на година.

Какво се очаква от взаимен фонд с нисък риск?
Взаимният #фонд е предприятие за колективно инвестиране, подобно на пенсионния фонд – много хора влагат свои средства, от които се получава един портфейл за инвестиране. Всеки вложител има определен брой дялове в този портфейл, който от пари се превръща във финансови инструменти. Принципът на избор на финансови инструменти не е доброволен и прищявка на един човек, а на структурирана инвестиционна политика, която се одобрява от Комисията за финансов надзор и се следи за нейното изпълнение ежемесечно.

Ще срещнете три категории фондове, които са в областта на ниския риск: тип паричен пазар, облигационен и смесен консервативен[/b]. Първите два инвестират в депозити и облигации. Смесените консервативни се различават по това, че имат право в много малка степен да добавят акции – до 20% от целия портфейл. Така тази категория фондове може да акумулира по-висока доходност за период от 3 и повече години, възползвайки се от наличието на малък рисков компонент. Затова е важно спестителите да я разпознават и да знаят, че хем може да получат повече от нея, но не трябва да очакват, че не е възможно да видят някога и минус – това значи, че задължително трябва да имат предвид вложение повече от 1 година. Като данъци, печалбата от инвестиция в български фонд е освободена от данък.
Тук ще покажем какви резултати достига един смесен консервативен фонд и облигационен фонд чрез примери от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, тъй като те са по-високи от средните за индустрията. За последните 5 години средният годишен доход при категория смесен консервативен фонд е 0.12% на година, а при категорията фондове облигационни е 0.62% на година (данни на БАУД).

Средната доходност за последните 5 години на смесено консервативния ЕЛАНА Еврофонд е 2.5% на година, а на облигационния ЕЛАНА Фонд Свободни пари е 1.5% на година (данни на БАУД)
 


Какъв е рискът пенсионен фонд или взаимен фонд да фалират?
Макар системата на надзор и регулация да е толкова строга, че не може да се стигне ей така до фалит, най-важното е, че дори да има случай пенсионна компания или управляващо фондове дружество да стигнат до обявяване на несъстоятелност, то тогава нещата не са като при фирмите: парите изчезнали, останали само дългове. Първо, парите са вложени във финансови инструменти, които винаги имат някаква стойност, всекидневно определяна от финансовите пазари. Второ, никой не може да си сложи в джоба (или в чувал) #акция или #облигация и да изчезне, защото те не са предмети. Това са инструменти, които са регистрирани електронно и са безналични. Освен това те не се съхраняват при самите фирми, а в специално лицензирани банки попечители. Тези банки не могат да разполагат с инструментите, а само ги съхраняват. Това, което се случва при фалит е, че Комисията за финансов надзор посочва друго дружество, което да поеме фонда с инструменти и собствеността на вложителите не може да пострада или да загуби стойност от процеса. Тоест, макар да не са гарантирани, инвестициите във финансови инструменти не могат да изчезнат.
 


С какъв риск е инвестицията в имоти?
Традиционната наша българска свързаност със собственост на имоти категорично нарежда тази #инвестиция не само като безрискова, но и като жизненоважна. Понеже имотът е нещо, което можеш да пипнеш, и никой не може да ти открадне апартамента (освен при измама с документи), човек се чувства сигурен с вложението си.
Но как икономическите анализатори гледат на имотния пазар и какво смятат те? Инвестицията в имот се разглежда по-скоро в категорията от балансиран към висок риск. Причината за това е капацитетът на пазара на имоти за резки големи движения – както нагоре, така и надолу. В периода на кризата от 2010 до 2012 г. цените паднаха с 20 – 30%. В последните 3 години пък се качиха с над 20%. Има периоди на излишък в предлагането, което води до по-ниско запълване на имотите под наем и до загуби за наемодателите поради постоянните разходи. Също така се случват периоди, когато е много трудно да се продаде имот поради ниското търсене.

Финансов инструмент или имот – или какви са ми разходите по инвестициите.
Без да агитираме в полза на единия или другия вариант, просто обръщаме внимание, че #спестителите трябва да си задават въпроси и за разходите, които ще направят при вложение – като разходи за процедури по сделки за имотите и комисиони/такси при финансов инструмент. Разходите по инвестицията, в крайна сметка, намаляват очаквания доход. Финансовият инструмент е по-привлекателен за спестителите на Запад, защото не изисква поддръжка. Анализ на Европейската асоциация на фонд мениджърите (EFAMA), публикуван в началото на 2019 г. – „Собственост на финансови активи в Европа 2017 г.“ – показва, че 28% от активите на европейските домакинства са инвестирани директно и индиректно във фондове, докато активите като имоти, автомобили и вещи са 17% от финансовото богатство. Когато правиш вложение във фонд, при което заплащаш като част от дела такса вход, текущо от целия фонд се начислява такса управление. Само това са разходите за инвестиция, която не изисква усилия, но пък управляващите дружества предоставят онлайн отчетност и пълно консултиране. Докато при имотите има разходи за ремонт, поддръжка, данъци. По данни на НСИ средният доход от наем в последните години излиза в диапазона 5% – 7% годишно, но това е брутен резултат, който при теглене на чертата ще бъде намален с разходите и данъците. Не трябва да забравяме, че имотите заемат много важно място в културата ни и хората не са склонни да ги сравняват директно с други видове вложения, но ако извадим емоциите от уравнението и погледнем като икономисти, това е начинът, по който се прави избор на инвестиция.

Ако Ви е неразбираемо или искате да питате още по темата, не се колебайте да пишете/звъннете на финансовите консултанти на ЕЛАНА директно или в консултативната ни тема. Ще отговорим на всички и ще Ви посъветваме практично.
Информация за взаимни фондове и спестовни планове

Дисклеймър:
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net.


#ELANAFundManagement

Последна редакция: пт, 10 апр 2020, 11:11 от Редактор**