Когато детето тръгва в първи клас, то разбира, че постепенно се превръща във възрастен човек. Родителите му се замислят как да се отнасят към него занапред. Ако опекунстват над него през цялото време, то никога няма да стане самостоятелно. От друга страна, все още не може да решава проблемите си без тяхната помощ. Във всеки случай, то има нужда от помощ, за да привикне към новите си задължения и да се адаптира към училищния живот.

Родителите също са длъжни да решат за себе си куп въпроси. Например, кой ще прибира детето от училище, кой ще му помага за уроците, кой ще ходи на родителските срещи. Освен това, възможно е през първите месеци да се наложи да се срещат често с учителката. А всичко това трябва да се съгласува и с тяхното натоварване в работата.

Важно е да не се забравя, че каквито и проблеми да възникнат през този етап, те ще преминат. Всеки от нас е завършил училище успешно.

Много често родителите преживяват тежко промените и усложняването на учебните програми. Ще може ли детето да усвои всичко? Излишно е да се притесняват за това. Учебната програма е разчетена за деца със средни възможности. По-важно е да не стресирате детето с изисквания винаги да учи за „отличен”. Ако то не оправдае надеждите и очакванията ви, може да изпита чувство за вина и непълноценност.

За да помогнете на детето си да се адаптира по-добре, желателно е някой от вас да си вземе отпуск поне за няколко седмици. Има вероятност детето да се разстрои от възникналите промени. А и на първо време то постоянно ще се нуждае от помощта ви.

Естествено, вие още дълго ще се безпокоите за него. Само не трябва да се паникьосвате. Ако нещо ви тревожи, можете да се обърнете за съвет към познати, роднини или родителите на другите деца от класа.

Добре е почивните дни да се прекарат в разходки сред природата. Така ще можете да се успокоите по-добре, а и детето ще си почине от новите проблеми.

Непрекъснато питайте детето за училищните му проблеми, за това кои предмети му допадат най-много и в какво среща трудности. Интересувайте се също за отношенията му с останалите деца, за какво си говорят през междучасията. Помнете, че то трябва да расте комуникабилно (подлежащо на общуване).

Когато по някое време детето привикне към училищния живот, вие ще се успокоите.

Ако детето е тръгнало на училище, това съвсем не означава, че няма нужда от играчки. Просто сега те могат да се подбeрат в съответствие с неговите училищни интереси. Например, наборите „Млад физик”, „Млад химик”, „Млад биолог” и др. могат да му помогнат да узнае много неща и да получи отговори на многочислените „Защо?”.