Не, идеята не е равен шанс за когото и да било. Това е неудачен опит да оправят проблеми в здравеопазването, които далеч не се коренят в липсата на кандидати за медицина. Такива има, местата са по-малко, но и намирам за правилно университетите да си знаят маскимума и да има праг, защото иначе качеството на преподаване спада.