А какво всъщност е коучинг?

Коучингът е процес, който може да ви помогне да разкриете своя потенциал и да го използвате, за да се превърнете в по-добра версия на себе си. Стига да сте готови да вложите усилие. Коучингът е подкрепа от страна на коуча към неговия клиент – тази подкрепа e подобна на подкрепата, която получаваме от огледалото, когато се погледнем в него. То няма да подобри това, което не харесваме в отражението ни, но ще ни покаже къде има нужда да поработим – с грим, а понякога само с почивка. Или с усмивка. Можем да погледнем на коучинга и като сравним ползата и ефекта на лекарствата спрямо здравословния начин на живот например – в повечето случаи, първото ни е нужно, ако дълго сме отлагали второто. Коучингът е за душата ни това, което е балансираната диета и здравословният начин на живот за тялото ни. Коучингът е и нещо, което може да ни държи в баланса на умереността, ако това е в съзвучие с нас. Например, докато слагаме ударение на здравословното хранене, с намигване към нас самите да не забравяме, че е важно какво ядеш, но още по-важно е какво теб те „яде“. Коучингът е процес на това да разгърнете пластовете на цялото ви Аз, за да стигнете до същината на това-което-е-важно. За Вас. Може да си го представите като зелка, а ако предпочитате, като салата айсберг, на която смъкваме листата, за да стигнем до сърцевината.


Какви видове коучинг има?
Бизнес коучинг, лайф коучинг, има и пет коучинг, който касае взаимоотношенията с домашния любимец. Но има ли нещо по-лично от бизнеса? Коучнгът е процес, темата на клиента е без значение, защото коучът ще работи с вас за резултати, а историята зад тях няма никакво значение.


И все пак, защо има такова осезаемо профилиране на коучовете?

Заради маркетинга. Заради ниширането. И за улеснение на клиентите, както и заради предпочитанията на коучовете. Както като хора се чувстваме по-силни в една (научна, обществена и др.) област, така и като коучове е нормално да имаме афинитет към една или друга тематика. Има коучове, дълго плували в корпоративната среда – за тях е естествено да подкрепят хора с цели в бизнес контекст. Има коучове, които са преминали трансформиращ процес в личен план – например справяне с неизлечимо заболяване, труден развод или нещо друго от областта на живия живот. Те може би се чувстват по-готови, а може би и с по-ясна лична мотивация да подкрепят своите клиенти като лайф коучове. Но истината е, че в коучинга, подобно на бизнеса, всичко е лично и нищо не е лично. Защото добрият коуч работи със и за постигането на целите на клиента, а не с историята на клиента. Би следвало всеки коуч, трениран в компетенциите на Международната коуч федерация, да може да подкрепи клиент, който се обърне към него за коучинг, независимо от естеството на поставената тема или цел. Стига клиентът да е ресурсен – тоест психически здрав човек, готов да поеме и отговорността за своя успех, когато го постигне.


Как изглежда коучинг процесът?

Ние, хората, имаме нужда нещата да се материализират за нас, да излязат от облака на мислите, да са ясни, да ги сложим в рамка, за да се улесним и в това къде (на библиотеката или ума ни) да ги поставим. Всъщност, като клиент, вие си вървите по своя път и понеже коучингът работи с перспективата, че клиентът е естествено креативен, цялостен и ресурсен, то аз като коуч смятам, че всеки стига, закъдето е тръгнал – със или без коучинг. Когато рамката е ясно очертана и определенията са
сложени в кутийките, трябва да знаете, че всъщност истинският коучинг, същината на процеса и въздействието му, е отвъд работата с инструментите, отвъд определенията какво е и какво не е коучинг. Същинският коучинг процес трудно може да бъде описан стъпка по стъпка, защото е уникален и различен за всеки коуч и клиент. Всеки път.


Коучинг процесът от позицията на клиента.


Какво може да очакваме да постигнем чрез коучинг?

Това, което коучингът може да направи за вас, е да ви помогне да разберете какво е истинното ви желание; да, не истинското, а истинното, това, което идва от същността ви; да ви подкрепи в избора кой е пътят, по който ще го постигнете. За всеки този път е различен. Коучингът може да забърза или даже да ускори процеса, ако нещо във вас не ви позволява да развиете желаната скорост; да балансира скоростта на процеса, ако това е необходимо. Точната скорост е важна съставка на успеха, а точната означава точната за клиента – тази, която ще го придвижи напред, без да го „спъне“ от бързане. Коучингът може да ви подкрепи в постигането на целта или целите ви, като ви помогне да извадите от себе си ресурс, за който сте забравили, че притежавате, или даже не сте предполагали, че имате; да направи за вас процеса какъвто ви е необходимо да бъде – забавен, лек или пък с яснота колко много се трудите и влагате, но задължително – вълнуващ. И когато целта е постигната, коучът ще празнува искрено вашия успех и постижение, защото това е част от концепцията на партньорството между коуч и клиент.


Какво се очаква от другата страна?

На първо място: фокус. Клиентът да работи за своето по-добро „аз“ отдадено и целенасочено. Също така клиентът следва да бъде искрен – със себе си и със своя коуч; да бъде готов да преглътне дискомфорта от това, че в стартовия момент не е това, което иска да бъде, или не е там, където иска да бъде – този момент на честност е важна основа, за да развие скорост след това. Търпението също е много важно. Скоростта за всеки клиент е различна. Клиентът трябва да се довери на процеса и да го остави да мине през него с всички осъзнавания, пречистване, време, което е необходимо това да се случи. Да е готов да експериментира и да се довери на своя коуч, когато той го покани да изследва нови перспективи, които може и да не вижда за себе си. И отговорност. Също както коучът влиза с отговорност във взаимоотношението, така е важно да влезе и клиентът; да разбира, че нещата са в неговите ръце, че от него зависи да върви напред и да поема нови посоки за себе си, като гледа на подкрепата от страна на коуча не като на патерица, а като на електричество или гориво.


Как да разпознаем добрия коуч?

По клиентите му. Ние, обучавалите се в програмата Intunity Coaches, казваме, че коучът е толкова добър, колкото добър е клиентът му. И това съвсем не е начин да оправдаем недоусвоени умения. Това е всъщност осъзнаване, свързано с факта, че коучът знае и вярва, че клиентът му има в себе си всички ресурси, които са му необходими, за да постигне това, което желае да постигне. Работата на коуча е да го подкрепи в този процес, който всъщност започва с осъзнаването за клиента на „Това ли е всъщност, което искам?“ Добрият коуч не е задължително най- вдъхновяващият човек, когото сте срещали, макар да има някои характеристики на такъв. В процеса на коучинга с добър коуч обаче вие се превръщате в най- вдъхновяващия човек, когото познавате. А добрият коуч ще познаете по това, че той няма да ви води, а ще ви следва, водейки ви. Щом го изпитате, ще ме разберете. И когато търсим информация за нещо, е добре да я търсим и от извора – какво още да очаквате от вашия коуч да проявява и какво означава да спазва етичния стандарт на тази сравнително нова все още професия, вижте в ресурсите на Международната коуч федерация – компетенции и етични стандарти.

Последна редакция: чт, 22 юли 2021, 18:11 от Редактор*